Informasjon om konfliktberedskap

Fredag 29. april ble det brudd i forhandlingene i KS-området. Forbundet er i konfliktberedskap. Les mer om det som skjer videre.

3. mai 2022

Runar Nørstad

Tirsdag 3. mai møtes partene hos Riksmekleren for å redegjøre om prosessen fram mot bruddet.

Meklingen vil skje lørdag 21.- til mandag 23. mai.

Om partene ikke er kommet fram til enighet før midnatt natt til 24. mai, kan det bli streik fra arbeidsstart tirsdag 24. mai.

Det vil ikke gis opplysninger om det som foregår under meklingen, utover eventuelle kommentarer fra Riksmekleren og forhandlingslederne.

Arbeidet opp mot en konfliktberedskap er i gang. Denne prosessen styres fra forbundskontoret.

Forbundskontoret samarbeider med LO Kommune i forhold til framdriften i oppgjøret. Framdriften følger avtalte lover og regler for frister i et tariffoppgjør.

Tidslinje for mellomoppgjøret i KS-området 2022 vil være:

  • 18. mai: Plassfratredelsen fase 1 leveres Riksmekleren og KS
  • 18. mai: Navneliste leveres til lokal arbeidsgiver kl. 14.00
  • 19. mai: Arbeidet med fase 2 fortsetter
  • 21.- 23. mai: Mekling
  • 23 mai: Plassfratredelsen fase 2 leveres Riksmekleren og KS
  • 23. mai: Navneliste leveres til lokal arbeidsgiver (klokkeslett avtales nærmere)
  • 24. mai: Mulig streik

Selv om det er forbundskontoret som arbeider med konfliktberedskapen, vil vi ha tett samarbeid med forbundsstyret i forhold til streikeuttak og streikebidrag. Vi vil i tiden framover samarbeide med fylkesledere og hovedtillitsvalgte rundt i aktuelle fylker/kommuner.

Tillitsvalgtsrollen: Dersom vi kommer i konflikt med arbeidsgiver, er alle medlemmene Skolenes landsforbund har på tariffområdet omfattet av konflikten. Medlemmene som ikke er tatt ut i streik vil imidlertid ikke merke så mye til situasjonen, men viktig er det at alle tillitsvalgte bryter all kontakt med arbeidsgiver når det gjelder saker som behandles etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.

Vær imidlertid oppmerksom på at ikke-streikende normalt deltar som vanlig i råd/utvalg og lignende fora hvor representantene er/kan være oppnevnt av fagforeningene, men i funksjonen ikke er tillitsvalgte for organisasjonens medlemmer. Tillitsvalgte skal fortsatt ha medbestemmelse i forhold til saker etter arbeidsmiljøloven, slik som ansettelser og oppsigelser.

Om man i kommunen/fylket har en ordning med fellestillitsvalgt, må man sammen med de andre organisasjonene finne en løsning. Det kan være flere løsninger. Enten at hver organisasjon har en kontaktperson opp mot kommune/fylkeskommune eller at fellestillitsvalgt fortsetter kontakten opp mot kommune/fylkeskommune. Vi kjører informasjon opp mot våre tillitsvalgte på vanlig måte. Skolenes landsforbund vil være svært bevisste på hvor vi tar ut medlemmer i streik.

Det er viktig at vi har gode oversikter over medlemmer i aktuelle områder. Allerede nå har mange medlemmer vært flinke til å legge inn endringer i medlemsregisteret. Vi skal i tillegg skaffe oss oversikt over sykmeldinger og permisjoner i aktuelle perioder.

Les også: Har vi riktige opplysninger om deg?

Det vil være slik at om medlemmer tas ut i streik, da vil de gjennom bestemmelser gjennom vedtektene våre være sikret streikebidrag. Varer streiken til ut i sommerferien, vil kanskje noen være bekymret for feriepenger. Dette er imidlertid regulert i Ferieloven.

Lov om ferie (Ferieloven) § 11

(4) (Utbetaling ved arbeidskamp) …  Arbeidstaker som har fratrådt i forbindelse med lovlig arbeidskamp, skal ha utbetalt feriepenger for ferie som allerede er fastsatt, eller som senere fastsettes.

PS! Det er også brudd i statsoppgjøret og i Oslo kommune. Meklingen er i gang. Fristen for å komme til enighet, er mandag 23. mai klokken 24.00 i begge områder.

Relevante lenker
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen