Dette er spillereglene under en konflikt

Fra arbeidsdagens begynnelse 24. mai kan Skolenes landsforbund ha medlemmer i streik. Hvordan forholder man seg i en slik situasjon? 

19. mai 2022

Runar Nørstad

Bodil Gullseth er 2. nestleder i Skolenes landsforbund. Hun har en sentral rolle både i meklingen i KS-sektoren og når det gjelder organisering av en eventuell streik. (Foto: SL) 

(Saken er oppdatert 25. mai, etter at forbundet har varslet streik. Varsel om plassfratredelse (fase 1) er opphevet og er fjernet fra saken. Nytt uttak er under utarbeidelse)

I Skolenes landsforbund er det forbundskontoret som er den overordnede streikeledelsen. Det er forbundskontoret som koordinerer arbeidet gjennom kontakt opp mot de lokale organisasjonsleddene. Dette gjelder både streikeuttak og eventuell samordning av aktiviteter rundt om i landet.

Vi har tidligere skrevet om hvordan streikeuttaket foregår. Det kan du lese om her

«Vår streik» kan utsettes i 14 dager

18. mai kl. 14.00 ble det levert varsel med krav om meklingsavslutning og varsel om plassfratredelse til både Riksmekleren og til aktuelle arbeidsgivere.

– Om LO-hovedsammenslutningene i fellesskap sier nei til meklingsskisse, blir det streik fra tirsdag 24. mai. Sier resten eller flertallet i LO ja og Skolenes landsforbund nei, blir streiken utsatt i 14 dager for vårt vedkommende. Her kan det bli forskjeller på LO Kommune, LO Stat og LO Kommune Oslo, sier 2. nesteleder Bodil Gullseth.

Det er viktig at fylkeslag, foreninger og klubber tar en liten prat om hvordan de skal forholde seg til en konflikt, understreker hun.

– Der dere etter hvert vet at det blir tatt ut medlemmer i streik, må dere organisere streikevakter. Om din arbeidsplass ikke er i streik, er det viktig å være bevisst på at Skolenes landsforbund er i konflikt og at vi derfor har begrenset kommunikasjon med arbeidsgiver.

Omfattede forberedelser

Skolenes landsforbund har utarbeidet en «streikehåndbok» foran årets hovedoppgjør. Under kapittel 10 står det følgende om «streikekomiteer»:

«I forkant av en mulig streik er det omfattende forberedelser som må til. Det å organisere streikekomiteer og streikevakter er noe av det som må gjøres.

  1. Forbundets administrasjon er den daglige streikeledelsen etter fullmakt fra forbundsstyret. I dette ligger bla. kontakt med underliggende organisasjonsledd, regionale og lokale streikekomiteer, samt samordning av aktivitetene med forhandlingssammenslutningen/andre berørte forbund.
  2. Det opprettes regionale (fylkesvise) og lokale streikekomiteer innenfor de områder som skal ut i streik, straks etter at det foreligger varsel om hvilke virksomheter/deler av virksomheter som er tatt ut i streik. Slikt varsel skal leveres arbeidsgiver og meklingsmann minst 14 dager før streik er varslet igangsatt. Fylkesstyret har ansvaret for opprettelse av fylkeskomiteen og de lokale komiteene. Fylkesstyret øver den kontroll som er nødvendig under arbeidsstansen (Vedtektenes § 15).»

Og om «streikevakter»:

«Det skal organiseres streikevaktordninger ved alle arbeidsplasser som er i streik. Streikevaktenes viktigste oppgave er å synliggjøre at innenfor dørene er det en arbeidsplass der det gjennomføres en lovlig arbeidskamp for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Streikevaktene skal derfor være lett identifiserbare ved bruk av armbind, plakater, stands, etc. De skal ha materiell som redegjør for hvorfor Skolenes landsforbund er i streik. Streikevaktene skal til enhver tid oppholde seg utenfor arbeidsplassen, og ikke gå inn på området uten etter avtale med arbeidsgiver, og da kun for å kontrollere at streikebryteri ikke finner sted.

Streikevaktene skal påse at de streikende medlemmers arbeid ikke blir utført av andre, men har ikke anledning til å hindre medlemmer som ikke er tatt ut i streik eller andre arbeidstakere (andre organisasjoners medlemmer eller uorganiserte) i å komme inn på arbeidsplassen for å utføre sitt ordinære arbeid. De skal heller ikke fysisk prøve å hindre personer som en antar vil kunne utføre streikerammet arbeid, å komme inn på arbeidsplassen.»

PS! Representanter i streikekomiteen og utpekte streikevakter som det ikke er varslet streikeuttak for, vil ikke få permisjon etter Hovedavtalen for å utføre disse vervene.

Relevante lenker
SL: Spørsmål – og svar – om en eventuell streik
SL: Meklingen i offentlig sektor starter for fullt 21. mai
SL: Informasjon om konfliktberedskap
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren