– Etterlengtet melding om yrkesfagene

Regjeringen foreslår over 100 endringer for yrkesfagutdanningen. Målet er at de 30.000 elevene som hvert år starter på yrkesfag skal bli mer spesialiserte.  …

4. mai 2017

Runar Nørstad

Elever som tar yrkesfag skal spesialisere seg tidligere. Mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med, skal gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet, foreslår regjeringen. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Regjeringen foreslår over 100 endringer for yrkesfagutdanningen. Målet er at de 30.000 elevene som hvert år starter på yrkesfag skal bli mer spesialiserte.

 

15 fag skal legges ned fordi næringslivet ikke vil ha kompetansen. En rekke utdanninger blir også slått sammen.

Nestleder i SL, Terje Moen.

Forslaget som regjeringen i dag sender på høring, blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006, opplyser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, sier at forbundet vil lese de 100 forslagene til endringer nøye.

– Det er mange forslag å sette seg inn i, så vi må bruke litt tid på dette. Det er uansett bra at det legges frem en etterlengtet melding om yrkesfagene, sier Moen.

 

– Våropprydding i yrkesfagene

Elever som tar yrkesfag skal spesialisere seg tidligere. Mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med, skal gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

– Hvert år starter det 30.000 elever på en yrkesutdanning. Mange av dem fullfører ikke fordi de ikke får en lærlingeplass. Nå fornyer vi yrkesfagene for å utdanne elever med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nær halvparten av alle elever på videregående skole tar yrkesfag, men en del yrkesutdanninger er ikke lenger like etterspurt av næringslivet. Derfor har regjeringen bedt partene i arbeidslivet om innspill gjennom ni faglige råd og fem ekspertutvalg. Regjeringens forslag bygger på disse innspillene og Utdanningsdirektoratet vurdering.

– For å lære nok om yrket, må elevene få mulighet til å fordype seg tidlig. Derfor tar vi en skikkelig våropprydding i yrkesfagene. Hvis du vil bli tømrer, skal du nå få mer av tømrerfaget, og mindre av andre ting. Jeg tror det vil gi mer faglig motiverende opplæring fra første dag, og forhåpentligvis vil færre falle fra, sier Røe Isaksen.

 

Tradisjonshåndverksfag

Regjeringen foreslår blant annet at tradisjonshåndverk og handel etableres som to nye utdanningsprogram. Ved å samle små tradisjonshåndverksfag som gullsmed, skomaker, treskjærer og de samiske duodjifagene, kommer elevene i gang med spesialisering i håndverkskompetanse helt fra start.

Regjeringen foreslår også at kontor- og administrasjonsfaget legges ned eller legges betydelig om. I tillegg foreslås det å legge ned sikkerhetsfaget, fordi bransjen ofte foretrekker å rekruttere gjennom private vekterkurs. Regjeringen vil også slå sammen en rekke lærefag.

Forslaget gjelder kun strukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, ikke det konkrete innholdet i opplæringen

Høringsfristen er 4. september 2017

 

FAKTA: De viktigste forslagene

 • Utvide fra åtte til ni utdanningsprogrammer
 • Nye utdanningsprogram er Vg1 tradisjonshåndverk, Vg1 handel og Vg1 design. Disse samler fag og yrker som har mye felles innhold og derfor gir mer relevant opplæring fra første dag
 • Styrke IKT-fagenes posisjon i utdanningsprogrammet elektrofag
 • Flytte transportfagene til utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon
 • Dele enkelte Vg2 (andre år i skole) slik at for eksempel tømrerne og rørleggerne får et eget skoleår for å forberede seg til læretid i sitt eget fag
 • Legge ned fag som ikke har hatt lærlinger de senere årene. Disse er komposittbåtbyggerfaget, storurmakerfaget, industrisømfaget, idrettsanleggsfaget, sjømatproduksjon, industriell møbelproduksjon, industritekstil og design, industritekstilfaget fiskeredskap, støperifaget, garverifaget, industriell skotøyproduksjon
 • Slå sammen en rekke lærefag, og for noen lærefag som blir lagt ned vil deler av innholdet bli ivaretatt i eksisterende fag

 

FAKTA: Yrkesfag

 • Nær halvparten av alle elever som tar videregående begynner på yrkesfag
 • Yrkesfag er fireårige utdanningsløp på videregående skole, hvor to av årene er på skolen og to i lærebedrift (lærling)
 • Elever som fullfører utdanningsløpet får et fag- eller svennebrev
 • Det finnes også 12 treårige yrkesfaglige utdanningsløp i skole som fører fram til yrkeskompetanse

 

Relevante lenker:
SL: Vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag
SL: Yrkesfagframstøt med pondus
SL: Vil ha slutt på at yrkesfag snakkes ned
SL: LO vil øke statusen til yrkesfagene
SL: Roser yrkesfagløft i Sør-Trøndelag
SL: – Sats på likestilling i yrkesfagene
SL: Foreslår store endringer og nedleggelser i yrkesfag
SL: – Glad for at det skjer noe med yrkesfagene
SL: Krever adjunktlønn for yrkesfaglærere
SL: Ønsker løft for yrkesfagene
SL: – Lærere på yrkesfag bør ha arbeidserfaring
SL: Krafttak for yrkesfagene
SL: – Flere skal få tilbud om læreplass