Ønsker løft for yrkesfagene

Fylkesleder Gry Tokvam i Sogn og Fjordane etterlyser større satsing på yrkesfagene. Tekst: SIDSEL VALUM, I skolen  Årstidenes skiftinger styrer mye av undervisningen på…

7. september 2015

Runar Nørstad

GRØNN SKOLE : Gry Tokvam jobber på landets eneste hundre prosent økologiske landbruksskole. Hun er eneste SL-er på skolen. (Foto: Privat)

Fylkesleder Gry Tokvam i Sogn og Fjordane etterlyser større satsing på yrkesfagene.

Tekst: SIDSEL VALUM, I skolen 

Årstidenes skiftinger styrer mye av undervisningen på Sogn Jord- og Hagebruksskule, hvor yrkesfaglærer Gry Tokvam underviser i prosjekt til fordypning om foredling av varer fra gården til ferdige produkt.

− Nå legger jeg planer for produksjon på skolen og hvor mye grønnsaker som skal foredles i kommende skoleår, forteller hun uka før de cirka 55 elevene ved skolen begynner på et nytt skoleår.

 

Økologisk landbruksskole

Elevene skal safte og lage syltetøy, foredle grønnsaker og kjøtt – av gårdens egne avlinger og buskap.

Skolen har kyr, sauer og geit som går på utmarksbeite. Turistkommunen Aurland og lokale butikker er blant dem som kjøper økologiske epler, bær, grønnsaker og andre produkter av skolen.

Skolen erklærer på sin hjemmeside at den er landets eneste hundre prosent økologiske landbruksskole. I år har den  flere søkere enn elevplasser.

Synkende elevtall har tvunget fram en strukturdebatt om skolene i Sogn og Fjordane. Gry Tokvam er blant dem som merket det på kroppen da fylkeskommunen slo sammen skoler. Da Luster vidaregåande skule ble lagt ned for ett år siden, fikk yrkesfaglæreren ny lærerjobb på Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Da gikk hun også fra å være med i en stor SL-klubb til å bli alenemedlem.

− Strukturdebatten var en stor sak for oss i Sogn og Fjordane i fjor, og den er ikke ferdig, slår Gry Tokvam fast.

 

Vant til omstilling

Gry Tokvam har erfaring med å omstille seg. Hun har utdanning som husstellærer fra tidligere Stabekk husmorskole i bunnen av lærerutdanningen.

− Jeg er utdannet for å undervise på husmorskolen, som nå er borte, sier Gry Tokvam.

Hun har tatt etterutdanning i mat og tradisjoner, med en mastergrad om samfunnsernæring, og har tidligere undervist på restaurant- og matfag.

Som fylkesleder deler hun på femti prosent frikjøp med tidligere fylkesleder Erna Hamrum, som er hovedtillitsvalgt og har vært medlem av fylkesstyret i mange år.

− Erna er en erfaren støttespiller, sier Gry Tokvam.

− I fylkeslaget er vi opptatt av å ha nærhet til medlemmene og lokallagene, og å bruke ressursene til å serve den enkelte. Vi har tett samarbeid med Fagforbundet og de andre LO-forbundene.

 

– SL er inkluderende

– Hvorfor SL?

– Fordi SL er et inkluderende LO-forbund der alle som jobber på skolen kan være med, også de som for eksempel jobber i kantinen, vaktmestere og elevassistenter. Lærerne er viktige for en god skole, men elever sier at trivsel er avhengig av så mye mer. Alle som  jobber på skolen bidrar til å skape et godt skolemiljø. De som for eksempel jobber i kantinen ser elevene fra en litt annen vinkel enn vi lærere gjør.

– Hva gir det deg å være tillitsvalgt?

– Jeg får mye kunnskap og innsikt i hvordan saker behandles og hvorfor avgjørelser tas. Det gjør at jeg forstår mer. Det er også fint å treffe folk fra andre deler av landet.

– Største utfordringen som tillitsvalgt?

– Jeg har vært fylkesleder i ett år og er ganske ny. Det har vært mye å sette seg inn i. Det vanskeligste synes jeg er å vite hva vi skal gjøre for å være i forkant, hvilke oppgaver vi bør ta fatt i og hvor vi bør være synlige som forbund i for eksempel saker som skolestruktur.

 

Få med uorganiserte

– Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag?

– Ja, vi er en liten organisasjon men er samtidig med og påvirker. Det er viktig at det finnes flere forbund. En utfordring er å få med de uorgansierte. Vi ser at det skjer utnytting av arbeidskraft og underbetaling selv om vi har det bra i dette landet.

– Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført?

− En av grunnene til at jeg meldte meg inn i SL, er at forbundet er opptatt av å fronte yrkesfagene. Yrkesfagene har tapt på reformer som har gjort at de er blitt teoretisert. Det skaper dropouts. Alle er gode på noe, og det er viktig at elever får bruke evnene sine der de er gode. Vi bør kanskje tilrettelegge mer for det praktiske, og trekke teorien mer inn i det praktiske, for å løfte yrkesfagene. Dessuten er jeg imot lokale lønnsforhandlinger.

–Hvilken bok leste du sist?

− «Brobyggerne» av Jan Guillou, en fantastisk bok. Ellers blar jeg daglig i kokebøker!

– Hva gjør du i fritida for å hente nye krefter og inspirasjon?

– Jeg er så heldig å bo helt ved fjorden i Sogndal. Her nyter jeg fjordutsikten. Jeg er også glad i å være i aktivitet og går mye i fjellet. Nå i høst plukker jeg blåbær i skogen og bringebær og litt morell i hagen, og fyller fryseren. Jeg har dessuten en oase av grønnkål i hagen som jeg høster av hele året!

 

FAKTA: Gry Tokvam

Alder: 55

Sivilstatus: Singel, har tre voksne barn og et barnebarn

Arbeidsplass: Sogn Jord- og Hagebruksskule

Tillitsverv: Fylkesleder i Sogn og Fjordane, alenemedlem på skolen

 

Artikkelen er hentet fra siste utgave av medlemsbladet I skolen