20160308_KvinnedagenNestlederen i SL Oslo, Ellen Møller, ønsker seg flere jenter i tekniske yrker, og håper bransjen og politikerne i større grad legger til rette for det.

 

Møller er avdelingsleder for Teknikk og industriell produksjon ved Etterstad videregående skole, avdeling Ullevål.

Hun synes Den internasjonale kvinnedagen er en god grunn til å komme seg ut i gatene og sette søkelys på jenter i yrkesfagene.

– Kvinners muligheter og rettigheter på arbeidsmarkedet, uansett klasse, har gjennom tidene skilt seg fra menns. På begynnelsen av 1900-tallet var det store diskusjoner innen den sosialistiske bevegelsen i Europa hvorvidt kvinner skulle ha rett til arbeid – eller frihet fra arbeid. Gjennom en omfattende likestillingspolitikk i Skandinavia har kvinner fått rett og mulighet til utdanning og yrkesdeltakelse i stort omfang. Men mange yrker er i praksis «stengt» for kvinner, og slik vil vi ikke ha det, sier Ellen Møller.

 

Likestillingens paradoks

8. mars skal hun selv ut i Oslos gater og markere Kvinnedagen. Læreren er med i Kvinnenettverket i Oslo og går i tog under parolen «Flere jenter i tekniske yrker».