– Sats på likestilling i yrkesfagene

Nestlederen i SL Oslo, Ellen Møller, ønsker seg flere jenter i tekniske yrker, og håper bransjen og politikerne i større grad legger til rette…

8. mars 2016

Runar Nørstad

20160308_KvinnedagenNestlederen i SL Oslo, Ellen Møller, ønsker seg flere jenter i tekniske yrker, og håper bransjen og politikerne i større grad legger til rette for det.

 

Møller er avdelingsleder for Teknikk og industriell produksjon ved Etterstad videregående skole, avdeling Ullevål.

Hun synes Den internasjonale kvinnedagen er en god grunn til å komme seg ut i gatene og sette søkelys på jenter i yrkesfagene.

– Kvinners muligheter og rettigheter på arbeidsmarkedet, uansett klasse, har gjennom tidene skilt seg fra menns. På begynnelsen av 1900-tallet var det store diskusjoner innen den sosialistiske bevegelsen i Europa hvorvidt kvinner skulle ha rett til arbeid – eller frihet fra arbeid. Gjennom en omfattende likestillingspolitikk i Skandinavia har kvinner fått rett og mulighet til utdanning og yrkesdeltakelse i stort omfang. Men mange yrker er i praksis «stengt» for kvinner, og slik vil vi ikke ha det, sier Ellen Møller.

 

Likestillingens paradoks

8. mars skal hun selv ut i Oslos gater og markere Kvinnedagen. Læreren er med i Kvinnenettverket i Oslo og går i tog under parolen «Flere jenter i tekniske yrker».

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Nestleder i SL Oslo, Ellen Møller. (Foto: Privat)
Nestleder i SL Oslo, Ellen Møller. (Foto: Privat)

– Selv om kvinner i Norge, etter Island har den høyeste yrkesdeltakelsen i OECD-området og forskjellen mellom kvinner og menns yrkesdeltakelse er blant de minste i området, har vi blant den høyeste andelen kvinnedeltid og mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Dette kan framstå som likestillingens paradoks, sier Møller.

Hun mener arbeidsmarkedet er kjønnssegregert horisontalt mellom ulike yrker og bransjer og vertikalt mellom overordnede og underordnede stillinger/posisjoner.

– Innen den faglærte delen av arbeidslivet er de fleste retninger nærmest enkjønnede. I bilfag og elektrofag, som er to store mannsdominerte yrkesfaglige arbeidsområder, er andelen kvinner kun mellom 3 og 4 prosent. Når yrkene er så enkjønnede, oppleves de spesielt for unge jenter som uaktuelle alternativer, forklarer Ellen Møller.

– Det er vanskelig nok å velge når du er 15-16 år hvilken vei du skal gå. I mange sammenhenger kan det se ut til at fagopplæring blir sett på som et grunnlag for videre utdanning; ikke som en verdsatt utdanning i seg selv. Denne opplæringen har på mange måter kommet i skyggen av samfunnets generelle likestillingspolitikk, fortsetter hun.

 

Fylkesvise kvinnenettverk

Ellen Møller ble i 2013 tildelt LOs likestillingspris, sammen med Inger Vagle, for deres innsats i prosjektet «Jenter i bil og elektro».

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Denne plakaten vil du se i toget i Oslos gater i dag. (Foto: Kvinnenettverket i Oslo)
Denne plakaten vil du se i Oslos gater i dag. (Foto: Kvinnenettverket i Oslo)

«Jenter i bil og elektro» ble i 2008 etablert som et samarbeid mellom de fire partene; Norsk Teknologi, EL & IT Forbundet, Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Fellesforbundet og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fram til sluttkonferansen i 2013 arbeidet et titall bedrifter i fire fylker sammen med sentrale og lokale hovedorganisasjoner, fylkesrepresentanter, kvinnenettverk og prosjektveiledere/forskere for å utvikle og dokumentere tiltak for å øke kjønnsbalanse og forbedre arbeidsmiljøet i de deltakende bedriftene og bransjene.

– Da arbeidet begynte, ble det etablert egne fylkesvise, kvinnenettverk. Nettverkene viste seg å være det viktigste redskapet for å synliggjøre muligheter for unge jenter å gjøre kjønnsutradisjonelle valg. I prosjektoppsummeringen sa kvinnene; «Før vi startet med nettverksarbeidet hadde vi barrierer mot andre jenter når vi møtte dem på byggeplasser, hos grossistene eller på skolen. Vi som minoritet skulle ikke stikke oss ekstra ut ved å hilse, prøve å bli kjent eller snakke med hverandre», sier Ellen Møller.

 

– Aktivt trepartssamarbeid

Nestlederen i SL Oslo er glad for at jenter fra kvinnenettverkene også i år går i 8. mars-tog rundt om i landet under paroler som: «Flere jenter i tekniske yrker – sats på likestilling i yrkesfagene!».

– Fag og yrkesopplæringen i Norge er solid forankret i trepartssamarbeidet. Skal kjønnsbalansen endres på dette feltet, er det gjennom aktivt trepartssamarbeid – men med kvinnenettverk som en avgjørende fjerde «part» dersom det skal skje endringer. Fagbevegelsen er nødt til å være den sentrale pådriveren dersom dette skal lykkes, sier Ellen Møller.

Hun viser til at EL & IT Forbundet arbeider mange steder aktivt med dette og vedtok følgende uttalelse på sitt landsstyremøte i 2012: «Fagbevegelsen må ta ansvar for varig etablering og videreutvikling av nettverkene».

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]