Foreslår store endringer og nedleggelser i yrkesfag

Det er behov for 90.000 flere fagarbeidere i Norge om ti år, men mange av dagens fagbrev blir ikke prioritert i arbeidslivet.    …

1. mars 2016

Runar Nørstad

Utvalget foreslår blant annet at yrker som kokk og servitør skal bli reserverte titler. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Det er behov for 90.000 flere fagarbeidere i Norge om ti år, men mange av dagens fagbrev blir ikke prioritert i arbeidslivet.

 

 

To ekspertutvalg anbefaler endringer og nedleggelser blant yrkesfagene på videregående, melder NRK.

Det er helt krise blant de fagene vi så på, sier Nina Sundquist, administrerende direktør i Matmerk. Hun har ledet ett av fem ekspertutvalg som leverte sine rapporter til kunnskapsministeren tirsdag.

– I tillegg til store endringer i fagene, må det en holdningskampanje til for at flere skal velge yrkesfag, sier Sundquist.

NRK har fått innsyn i to av rapportene, som begge anbefaler endringer og nedleggelser.

– Det mange fra arbeidslivet som sier det er en mismatch på en del fag. Det er lite etterspørsel etter fagbrevene og man er usikker på om fagbrevene inneholder det arbeidslivet spør om, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Tidligst til høsten skal det legges frem helhetlige forslag til endringer i yrkesfagene.

Utdanningsdirektoratet vil sammenstille og vurdere alle innspillene til endringer i tilbudsstrukturen. Direktoratet vil oversende sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet innen 30. september.

Etter behandling i Kunnskapsdepartementet vil forslagene sendes ut på offentlig høring.

 

De yrkesfaglige utvalgene har levert sine rapporter. De leser du her (udir.no):

 

Relevante lenker:
SL:
– Glad for at det skjer noe med yrkesfagene
SL: Krever adjunktlønn for yrkesfaglærere
SL: Ønsker løft for yrkesfagene
SL: – Lærere på yrkesfag bør ha arbeidserfaring
SL: Krafttak for yrkesfagene
SL: – Flere skal få tilbud om læreplass

 

Hovedbildet til saken er frigjort under denne lisensen