Skolenes landsforbund mener det er bra om regjeringen virkelig lykkes i å gi elever mulighet til å veksle fra studiespesialisering til yrkesfag. Tidligere har det bare vært mulig å bytte andre veien uten å måtte gå et år om igjen.

 

Regjeringen ønsker at det skal bli lettere for elever som har begynt på studiespesialisering å bytte over til yrkesfag. Når du er ferdig med ungdomsskolen, er det ikke alltid så lett å vite hva ma