Bruk stemmeretten!

ANNES BLOGG: Torbjørn Røe Isaksen har framstått som en statsråd med store ambisjoner for skolen. Men har hans politiske styring truffet de utfordringene skolen…

6. september 2017

Runar Nørstad

Valg 2017

ANNES BLOGG: Torbjørn Røe Isaksen har framstått som en statsråd med store ambisjoner for skolen. Men har hans politiske styring truffet de utfordringene skolen faktisk har?

 

Det er urovekkende at regjeringa bommer så til de grader på sin egen uttalte politikk: Vi vil huske en statsråd som har vært opptatt av at lærerne har formell kompetanse i sine undervisningsfag. Men aldri før har bruken av ufaglærte i undervisninga i norsk skole vært større, den har økt med inntil 40 prosent i Isaksens periode. På spørsmål fra Skolenes landsforbund til alle partiene om de er enig i at det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer, så er faktisk partiet Høyre det eneste partiet som ikke svarer et åpent ja.

Statsråden skjøt seg selv i foten da han avskilta 38.000 lærere. Han hevet samtidig terskelen til å komme inn på lærerstudiet med krav om fire i matematikk og utvidet studiet til fem år slik at et helt kull nyutdanna lærere uteblir. Og så var det dette kravet om mastergrad da, allmennlærerens svanesang, som vil tappe Distrikts-Norge for faglærte lærere. Alt dette blir gjort i en periode hvor det er en alvorlig rekrutteringskrise til skolen.

Hvor er troverdigheten i denne politikken? Fellesskolen slår sprekker. Det er bare trist. Vi ønsker en annen utvikling. Men finnes det et alternativ som vi kan tro på? Finnes det et alternativ som kan gi tillit til det arbeidet vi gjør i skolen og gir vilkår som motiverer oss i arbeidet?

I sum gir de rødgrønne partiene en god mulighet for en snuoperasjon i skolepolitikken. Det som er i ferd med å skje i Oslo gir et lys i tunnelen som kan spre entusiasme og tillit.

Arbeiderpartiet har lansert sitt program. Det gleder oss å se at så mange av temaene åpner for spennende samarbeid blant de rødgrønne partiene også i skolepolitikken: «Den praktiske skolesekken», å innføre en ny, sjette grunnleggende ferdighet i å utforske og skape, sikre lærlingplasser, integrere psykisk helse i skolens fag og nasjonal lærernorm skal drøftes med partene i skole-Norge. Når vi legger dette sammen med programmene fra de andre rødgrønne partiene, så er det grunn til å være optimist.

Vårt bidrag skal være å tvinge fram en politikk som gir en tillitsreform for oss som er ansatte. Det kan bli bra. Det er helt avgjørende at ingen regjering hogger sin politikk i stein. Første bud må være at politikken skal skapes i tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Vi er klare.

Bruk stemmeretten. Òg – godt valg!

(Du kan forhåndsstemme frem til 8. september. Valgdagen er 11. september)

 

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, som har sin egen side på frifagbevegelse.no.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Forbundsfrua har også blogget om: