Nedgang i fraværet i videregående skole

Fraværet i videregående skole har gått ned med 40 prosent for dager og 33 prosent for timer etter innføringen av fraværsgrensen i fjor høst,…

5. juli 2017

Runar Nørstad

Fraværsgrense. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Fraværet i videregående skole har gått ned med 40 prosent for dager og 33 prosent for timer etter innføringen av fraværsgrensen i fjor høst, viser foreløpige tall. – Innføringen av fraværsgrenser løser bare deler av problemene omkring fravær, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

Fraværsgrensen i videregående skole ble innført av regjeringen fra skoleåret 2016-2017. Grensen innebærer at man ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær i ett fag, for å få karakter i faget. I spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opptil 15 prosent.

I løpet av høsten 2017 kommer første delrapport i evalueringen av fraværsgrensen. Sluttrapport skal leveres høsten 2019.

 

– Tallene viser det motsatte

Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk tre dager og åtte timer fravær dette skoleåret, mens det forrige skoleår var fem dager og 12 timer. 

Fra forrige skoleår er nedgangen i fraværet 40 prosent for dager og 33 prosent for timer.

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte fraværsstatistikken i videregående skole onsdag.

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

– Tallene viser at elevene er mye mer tilstede på skolen og at færre faller fra underveis i skoleåret. Dette er veldig bra og viser at fraværsgrensen har virket slik den skulle, sier Erna Solberg.

Fra forrige skoleår er det en liten nedgang i andel elever som ikke får karakter i faget – fra 3,2 til 3,1 prosent. Foreløpige tall viser at det også er litt færre elever som slutter i løpet av skoleåret, sammenlignet med de to foregående skoleårene.

 

– Løser bare deler av problemet

Forbundsleder Anne Finborud gjentar det hun har sagt tidligere om fraværsgrenser:

– Skolenes landsforbund mener at skolen prinsipielt er best tjent med bruk av pedagogiske og sosialpedagogiske virkemidler – ikke fraværsgrenser. Innføringen av fraværsgrenser løser bare deler av problemene omkring fravær.

Anne Finborud er bekymret over at fraværsgrenser i all hovedsak forskyver problematikken.

– Hva skjer med elever som ikke får vurdering på grunn av for stort fravær, spør Anne Finborud.

Skolenes landsforbund (SL) vil sette seg godt inn i delrapporten som kommer til høsten.

– Vi savner uansett et strukturert system for oppfølging av elever i en sårbar situasjon, og vi mener at en så vidt streng fraværsregel bidrar til å svekke faglærernes status. Fravær bør etter SLs mening ramme ordenskarakteren, og faglæreren må fortsatt ha ansvaret alene for å sette fagkarakteren. Dette må skje på faglige kriterier og i dialog med eleven, sier Anne Finborud.

 

Påvirke frafallet i videregående?

Fraværet har gått mest ned blant elever på yrkesfag, viser de foreløpige tallen fra Utdanningsdirektoratet. Her er fraværet halvert fra seks til tre dager. Fraværet er nå lavere blant elever på yrkesfag enn elever på studieforberedende. Mens det typiske fraværet på yrkesfag er tre dager og syv timer, er det typiske fraværet på studieforberedende tre dager og ni timer.

– Det er interessant å se at fraværet har gått så mye ned på yrkesfag, hvor det tradisjonelt er flest elever som dropper ut. Det er for tidlig å si sikkert om fraværsgrensen vil påvirke frafallet i videregående skole på lengre sikt, men de foreløpige tallene er svært positive, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark. Elever i Oslo og Finnmark hadde forrige skoleår typisk syv dager fravær, mens de i år har tre dager fravær. Det er mer enn en halvering i antall fraværsdager. Også timefraværet har gått ned i alle fylkene fra i fjor til i år.

– Fylkesforskjellene er noe av det vi vil se nærmere på når fraværsgrensen skal evalueres. Vi vil også undersøke hvordan skolene følger opp elever som nærmer seg eller går over grensen, sier kunnskapsministeren.

Fraværsgrensen gjelder udokumentert fravær, ikke fravær som skyldes dokumentert sykdom, organisasjonsarbeid, politiske verv osv.

 

Relvante lenker
SL:
– Fraværsgrense svekker lærernes status
SL: – Nasjonal fraværsgrense er et svakhetstegn
SL: Klarsignal til å finne ny modell for fraværsgrense
SL: – Røe Isaksen går bananas
SL: – Fraværsgrenser løser bare deler av problemet