– Fraværsgrense svekker lærernes status

Kunnskapsministeren har utarbeidet en nasjonal fraværsgrense som vil bidra til å svekke faglærernes status, mener Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund (SL). I dag…

23. juni 2016

Runar Nørstad

SL-leder Anne Finborud på talerstolen under landsstyremøtet. (Foto: SL)

Kunnskapsministeren har utarbeidet en nasjonal fraværsgrense som vil bidra til å svekke faglærernes status, mener Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund (SL).

I dag ble det klart at Torbjørn Røe Isaksen innfører nye fraværsregler i videregående skole allerede til skolestart: Ved fravær over 10 prosent skal rektor kunne avgjøre elevenes skjebne.

Ligger fraværet på mellom 10 og 15 prosent, åpnes det for at rektor kan bruke skjønn slik at elever i visse tilfeller likevel kan få karakter, skriver departementet på sin hjemmeside.

– Kunnskapsministeren har hatt drøftinger med sektoren, og åpnet for et bittelite rom for skjønn. Men SL tolker det som om statsråden balanserer hårfint opp mot flertallet på Stortinget, sier Anne Finborud.

– Torbjørn Røe Isaksen står altså på sitt i den nye forskriften; «I videregående skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fravær i meir enn 10 prosent av timane i faget». Men i visse tilfeller kan rektor bruke skjønn og likevel gi eleven karakter inntil en absolutt grense på 15 %, fortsetter SL-lederen.

 

Andre virkemidler

Forbundslederen understreker at SL og Elevorganisasjonen i hele prosessen har vært tydelig på ulempene ved innføringen av en fraværsgrense.

– Dette står vi fast ved. SL savner et strukturert system for oppfølging av elever i en sårbar situasjon og vi mener at en så vidt streng fraværsregel vil bidra til å svekke faglærernes status. Fravær bør etter SLs mening ramme ordenskarakteren, og faglæreren må fortsatt ha ansvaret alene for å sette fagkarakteren. Dette må skje på faglige kriterier og i dialog med eleven, sier Anne Finborud.

 

Interessant statistikk

Når Torbjørn Røe Isaksen har fått flertall for en ny forskrift, ønsker SL å bidra konstruktivt i fortsettelsen.

– Det betyr at vi ønsker å ta initiativ til å være med å forme det regelverket som skal praktiseres i skolehverdagen og som skal redusere fravær og frafall. Statistikk viser at frafallet har gått ned etter at forrige fraværsgrense ble fjernet. Frafallet har aldri vært så lavt siden 1994. Dette vil SL fortsatt være helt tydelig på, sier Anne Finborud.

 

Fakta om fraværsregelen

  • Mer enn 15 prosent udokumentert fravær: Elevene vil ikke få karakter i faget.
  • Inntil 15 prosent: Rektor kan bruke skjønn i fastsettelsen dersom fraværet er udokumentert.
  • Mer enn 10 prosent: Elevene vil som hovedregel ikke få karakter i faget.
  • Fraværsgrensen gjelder bare udokumentert fravær. Fravær som skyldes helsegrunner, omsorgsoppgaver, tillitsvalgtarbeid, politisk arbeid, religiøse høytider, hjelpearbeid eller lovpålagte oppgaver regnes ikke som udokumentert.
  • Gjelder for alle elever i videregående opplæring, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

 

Relevante lenker:
SL:
– Nasjonal fraværsgrense er et svakhetstegn
SL: Klarsignal til å finne ny modell for fraværsgrense
SL: – Røe Isaksen går bananas
SL: – Fraværsgrenser løser bare deler av problemet