– Nasjonal fraværsgrense er et svakhetstegn

Hele debatten om nasjonal fraværsgrense er et varsku om at man er på feil kurs i skolepolitikken, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. Skei Grande…

20. juni 2016

Runar Nørstad

Venstre-leder Trine Skei Grande mener mer må gjøres for å gjenreise respekten for læreryrket. (Foto: Jo Straube/Venstre)

Hele debatten om nasjonal fraværsgrense er et varsku om at man er på feil kurs i skolepolitikken, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.

Skei Grande tar et oppgjør med kompromisset som regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom fram til. Det er et bilde og et symbol på at lærerens autoritet er svekket, mener hun.

Stortinget er i ferd med å gjøre det som bør være en faglig vurdering om til en statlig vurdering, påpekte Skei Grande da hun talte til partiets landsstyremøte i Florø lørdag.

 

– Individuell, faglig vurdering

– I en ideell skoleverden så er det slik at en lærer som er trygg på seg selv og som er trygg på faget sitt, er i stand til selv å vurdere om det er grunnlag for å sette karakter eller ikke, sier Skei Grande til NTB.

Det problematiske med fraværsdebatten var at lærerne ønsket en grense fordi de syntes det var vanskelig å ha autoritet nok til å ta en avgjørelse, mener Venstre-lederen.

– Det betyr også at de må kunne si til en elev at du har hatt så stort fravær at jeg ikke har grunnlag for å sette karakter på deg, sier hun, og fortsetter:

– Det bør være en individuell, faglig vurdering. Men det klarer vi ikke i dagens skole. Det er et svakhetstegn ved skolen. Fordi det betyr at den faglige vurderingen og den faglige vurderingen nå blir byttet ut med en statlig vurdering gjort i stortingssalen. Den er ikke faglig i det hele tatt.

 

Meisler ut ny modell

Etter mye debatt i vår ble regjeringens opprinnelige forslag om at elever som har 10 prosent fravær i et fag, mister standpunktkarakteren.

Regjeringspartiene, Ap og Sp ble i stedet enige om at det innføres en grense, men uten å tallfeste hva den skal være. Det vises imidlertid til et forslag på 15 prosent.

Stortinget har gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen klarsignal til å innføre en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring, men først skal en «justert modell» på bordet. Røe Isaksen er i dialog med utdanningssektoren for å finne ny modell for fraværsgrense.

PS! Skolenes landsforbund mener at skolen prinsipielt er best tjent med bruk av pedagogiske og sosialpedagogiske virkemidler – ikke fraværsgrenser, ifølge SL-leder Anne Finborud.

 

Relevante lenker:
SL:
Klarsignal til å finne ny modell for fraværsgrense
SL: – Røe Isaksen går bananas
SL: – Fraværsgrenser løser bare deler av problemet