Klarsignal til å finne ny modell for fraværsgrense

Tirsdag ga Stortinget kunnskapsministeren klarsignal til å innføre en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring, men først skal en «justert modell» på bordet.    …

14. juni 2016

Runar Nørstad

Hensikten med de nye reglene er blant annet å få ned frafallet i den videregående skolen, og regjeringen peker på at det er en tydelig sammenheng mellom høyt fravær og frafall. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Tirsdag ga Stortinget kunnskapsministeren klarsignal til å innføre en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring, men først skal en «justert modell» på bordet.

 

 

Fraværsgrensen har skapt stor debatt.

Etter initiativ fra SV bidro Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre til å stoppe regjeringens opprinnelige vedtak på å innføre en fraværsgrense på ti prosent ubegrunnet fravær.

En lang politisk tautrekking bidro til at Høyre og Frp sikres støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å innføre en justert modell for nasjonal fraværsgrense.

Nå skal kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dialog med utdanningssektoren finne ny modell for fraværsgrense. Første møte finner sted allerede onsdag morgen (15. juni).

Innføringen av fraværsgrensen skal evalueres etter tre år og det vil innføres følgeforskning som skal gi økt kunnskap hvordan denne ordningen vil bidra til å skape en bedre skole.

PS! Skolenes landsforbund mener at skolen prinsipielt er best tjent med bruk av pedagogiske og sosialpedagogiske virkemidler – ikke fraværsgrenser, ifølge SL-leder Anne Finborud.

 

Relevante lenker:
SL: – Røe Isaksen går bananas
SL: – Fraværsgrenser løser bare deler av problemet

 

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen