Krever flere hele og faste stillinger

Kravene om forbedrede rettigheter til hele og faste stillinger samt konkrete kompetansehevende tiltak står fast i det tredje kravet fra Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), som…

27. april 2018

Runar Nørstad

Kravene om forbedrede rettigheter til hele og faste stillinger samt konkrete kompetansehevende tiltak står fast i det tredje kravet fra Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), som Skolenes landsforbund er del av.

 

KAH har levert sitt tredje krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune. Det skjedde i går klokken 14.00.

KAH, som er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde, ønsker at partene setter i gang et forpliktende arbeid for å utarbeide konkrete kompetansehevende tiltak for ansatte med og uten formalkompetanse, skriver Fagforbundet Oslo på sin hjemmeside.

Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (MFO) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Unio, Akademikerne og YS.

 

Kompetanseutvikling på tvers

KAH krever også at det tas inn en bestemmelse om at i forbindelse med årlige medarbeidersamtaler skal det utarbeides individuelle planer for kompetanseutvikling. Det må jobbes systematisk med overordnede planer for kompetanseutvikling på tvers av virksomheter i kommunen.

KAH viderefører også krav om forbedrede rettigheter til hele og faste stillinger. Det kreves at midlertidige tilsettinger ikke skal foretas uten at det foreligger en saklig begrunnelse for det, og at det skal være årlige drøftinger om prinsippene for innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer og midlertidige stillinger.

I tillegg mener KAH at deltidsansatte som jevnlig jobber mer enn stillingsprosenten skal ha rett til tilsvarende økt stillingsprosent, og at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.

 

Reallønnsvekst

KAH krever dessuten reallønnsvekst for kommunens ansatte. Veksten bør komme som et tillegg gitt på lønnstabellen, fortrinnsvis som kronetillegg slik at lønnsforskjellene i kommunen ikke øker ytterligere.

Oslo kommune har i begge sine foregående krav/tilbud signalisert at de ønsker både tillegg på lønnstabell og avsetning til lokale forhandlinger. Det ønsker ikke KAH å være med på, ifølge Fagforbundet Oslo.

KAH svarer at de avviser lokale forhandlinger, og mener at den økonomiske rammen i stedet bør fordeles gjennom det sentrale oppgjøret.

Krav nr. 3 fra alle hovedsammenslutningene:
Dok 3 KAH
Dok 3 Unio
Dok 3 Akademikerne
Dok 3 YS

KAHs forhandlingsdelegasjon fotografert før første krav ble overlevert til Oslo kommune. Fra venstre: Tore Kristiansen, leder i FO Oslo, Einar Bergem, tillitsvalgt i MFO, Anne Kathrine Ellila, rådgiver i Fagforbundet, Per Egil Johansen, forhandlingsleder i KAH, Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo og Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

 

Relevante lenker
SL:
Høye forventninger til forhandlingene i Oslo
SL: – Hvor blir det av pengene?
SL: LO Kommune krever økt kjøpekraft til alle
SL: Økt lønn og bedre AFP
SL: LO Stat krever økt kjøpekraft til alle
SL: Kravene for hovedoppgjøret i staten (PDF)
SL: LO krever økt kjøpekraft til alle i tariffoppgjøret
SL: Ny pensjonsordning: Nå er det opp til deg!

 

Skolenes landsforbund på Facebook!