LO krever økt kjøpekraft til alle i tariffoppgjøret

For LO er det viktig å ha en tariffpolitikk som sikrer en rettferdig lønn i samsvar med arbeidsoppgaver, utdanning og kompetanse, ifølge LOs representantskap….

27. februar 2018

Runar Nørstad

Finborud. Gabrielsen.

For LO er det viktig å ha en tariffpolitikk som sikrer en rettferdig lønn i samsvar med arbeidsoppgaver, utdanning og kompetanse, ifølge LOs representantskap. Forbundsleder Anne Finborud er også glad for at LO vil ha et samordnet oppgjør.

 

Tirsdag 27. februar vedtok representantskapet i LO rammene for hovedtariffoppgjøret 2018. For første gang på ti år vedtok representantskapet at oppgjørsformen i 2018 skal være samordnet.

– Jeg er tilfreds med at et samlet representantskap ser viktigheten av et samordnet oppgjør. Både de politiske utfordringene og de temaene som skal opp i oppgjøret er såpass utfordrende at det er strategisk riktig at LO står samlet, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.  

Aktuelt utdrag fra uttalelsen:

«Kvinner har gjennomgående lavere lønn enn menn, kvinnedominerte yrker lønnes lavere enn mannsdominerte med tilsvarende utdanningslengde. For enkelte grupper med høyere utdanning er det viktig at lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor reduseres,» skriver LO i sin tariffpolitisk uttalelse, som ble vedtatt av LOs representantskap.

– Vi har landet på at dette løser vi beste sammen. Det handler om pensjon, men ikke minst om reise, kost og losji. Vi skal stå samlet – en for alle, alle for en, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fra talerstolen på representantskapsmøtet.

LO krever økt kjøpekraft for alle.

 

Relevante lenker:
SL: Hvordan blir en ny pensjonsordning?

 

Skolenes landsforbund på Facebook!