Ny pensjonsordning: Nå er det opp til deg!

Landsstyret i Skolenes landsforbund anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen til ny avtale om pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. SE VIDEO!

4. april 2018

Runar Nørstad

Fra venstre: Nestleder Terje Moen, forbundssekretær Mette Johnsen Walker, forbundsleder Anne Finborud, forbundssekretær Bodil Gullseth og nestleder Chris Gøran Holstad. (Foto: SL)

(Se video nederst i saken)

LO, Unio, YS og Akademikerne ble 3. mars 2018 enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et anbefalt forslag til avtale om en ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor. Landsstyret i Skolenes landsforbund har vedtatt å anbefale den framforhandlede avtalen.

– En samlet arbeidstakerside anbefaler avtalen fordi den gir en god og solidarisk pensjon for offentlig ansatte. Samlet sett tilfredsstiller avtalen de krav vi stilte i forkant av forhandlingene, og for langt de fleste medlemmer gir avtalen bedre rettigheter enn om dagens ordning ble videreført. Jeg håper – og oppfordrer – medlemmene til å bruke stemmeretten sin og si ja til denne ordningen. Det vil bety mye for hver enkelt, og mest for ungene og barnebarna til oss som begynner å bli godt voksne. Det er nemlig de unge som virkelig vil tape om vi ikke får flertall for den nye ordningen, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

– Vi skulle selvfølgelig ha ønsket oss et bedre resultat på enkelte områder. Konsekvensene av å si nei til den nye pensjonsavtalen, vil bli såpass stor at vi ikke kan anbefale medlemmene å stemme nei, fortsetter han.

Uravstemning rundt 12. april

Forslaget til avtale skal på uravstemning blant våre medlemmer i offentlig sektor.

Skolenes landsforbund vil avholde en elektronisk uravstemning, som sendes ut rundt 12. april. Svarfristen er fire uker.

– Det er svært viktig at alle SL-medlemmer så raskt som mulig logger seg inn på «Min side», og sjekker at profilen er riktig. Har du skiftet jobb, flyttet, fått nytt telefonnummer eller ny e-post, er det viktig at Skolenes landsforbund får denne informasjonen. Det er særlig viktig å sjekke at telefonnummer og e-post er riktig. Dersom SL ikke har riktig kontaktinformasjon, risikerer du som medlem å gå glipp av viktig informasjon, understreker Terje Moen.

– Spør gjerne en kollega om han eller hun har fått info fra SL på e-post slik som du har fått. Er svaret nei, ber du kollegaen oppdatere profilen sin, er det klare rådet fra SLs nestleder.

PS! Når du som medlem får invitasjon til å delta i uravstemningen, vil du samtidig få tilgang på et «uravstemningsdokument» med lettfattelig informasjon om hvorfor du bør stemme ja til den nye pensjonsavtalen.

God og solidarisk pensjon

En samlet arbeidstakerside anbefaler avtalen fordi den gir en god og solidarisk pensjon for offentlig ansatte. Det viktigste har vært å få en ny pensjonsordning hvor det går raskere å tjene opp en god pensjon sammenliknet med om dagens ordning ble videreført.

Sentrale kjennetegn ved den nye pensjonsordningen:

  • Det går raskere å tjene opp en god pensjon sammenliknet med dagens ordning.
  • AFP-ordningen blir livsvarig og med bedre mobilitet mellom privat og offentlig sektor.
  • En betinget tjenestepensjon til de som ikke oppfyller vilkårene for AFP.
  • Et tidligpensjonstillegg for de som går av før 67 år og er født i 1970 eller tidligere.
  • Det skal bli enklere å trappe ned og kombinere arbeid og pensjon.
  • De som har særaldersgrenser får omfattende sikringsordninger, og det skisseres en videre prosess for tilpasninger gjennom forhandlinger mellom partene.

Relevante lenker:
SL: Si ja til den nye pensjonsavtalen
SL: Enighet om pensjon i offentlig sektor
SL: Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (PDF)
Statens pensjonskasse: Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon

SE VIDEO: Ny offentlig tjenestepensjon

Vi har sammenlignet effekten av forslaget til ny offentlig tjenestepensjon, med dagens ordning. Vi har laget to eksempler: Stine og Anne.

Stine tjener 375.000 og Anne 560.000. Begge kan gå av med pensjon tidligere med det nye forslaget, enn hvis vi beholder dagens ordning.