Enighet om pensjon i offentlig sektor

Det er oppnådd enighet om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor, mellom regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne. – SL er fornøyd med løsningen, spesielt at et eget tillegg for «sliterne» er på plass, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund (SL).

3. mars 2018

Runar Nørstad

SLs forhandlingsdelegasjon fotografert natt til lørdag. 1. nestleder Terje Moen, forbundsleder Anne Finborud og 2. nestleder Chris Gøran Holstad (bak). (Foto: SL)

Sent fredag kveld var forhandlingene i innspurten. Etter lange, nattlige forhandlinger er det enighet om en ny offentlig tjenestepensjonsordning for 800.00 i stat og kommune. Den nye avtalen ble presentert på en pressekonferanse i Oslo lørdag kl. 13.

Avtalen gir en god livsvarig pensjon og et tidligpensjonstillegg for de som trenger det. Det er enighet om en påslagsmodell der alle år i arbeid skal gi opptjening fra første krone.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere.

– Sikrer både de yngste og eldste medlemmene

Skolenes landsforbund er glad for at partene er kommet i mål med pensjonsoppgjøret.

– En løsning betyr at man har en forutsigbarhet for de som skal gå av de neste årene. Resultatet kan vi være fornøyd med, selv om man alltids kunne ha ønsket seg mer. Det som er bra, er at det fremforhandlet et eget «slitertillegg» for de som ikke klarer å stå så lenge i jobb som det er forventet, sier SL-nestleder Terje Moen.

Også LO er godt fornøyd med avtalen.

– Offentlig sektor har gjennom dette fått en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

– LOs utgangspunkt for forhandlingene var vedtaket på kongressen i 2017 som la til grunn at det fortsatt skal være en felles pensjonsordning i offentlig sektor innenfor rammene av en påslagsmodell. Det har vi fått med denne avtalen, legger hun til.

– Godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning

Videre vedtok kongressen at en ny pensjonsordning skal baseres på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner, reguleringsbestemmelser som i Folketrygden, at overføringsavtalen videreføres og at den skal inneholde en godt tilpasset AFP/tidligpensjonsordning.

­– Vi har fått til en avtale som har i seg disse elementene. Samtidig har vi fått en avklaring på overgangsordninger knyttet til alderspensjon for personer med særaldersgrense og videre prosess for disse gruppene som skal gjennomføres via forhandlinger mellom partene, sier Følsvik som understreker at resultatet skal forankres hos medlemmene i løpet av våren.

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund var samlet til telefonmøte natt til lørdag, der det ble vedtatt at avtalen sendes på uravstemning til medlemmene.

Frist for godkjenning er 1. juli 2018.

Les også: AFP blir livsvarig i offentlig sektor (NRK)

Les også: Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (PDF)

(Merknad: Avtalen finnes i to versjoner. Begge versjonene er like, med unntak av avtalens punkt 13 om svarfrist, som har litt ulik formulering. Datoen for svarfrist er den samme i begge avtaler).

FAKTA

  • Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800.000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter osv.
  • Stat: 171.000
  • Kommuner/fylkeskommuner: 480.000
  • Helseforetak: 137.000