Høye forventninger til forhandlingene i Oslo

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), som Skolenes landsforbund er del av, har levert sine første krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune.   KAH er LOs…

12. april 2018

Runar Nørstad

KAH

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), som Skolenes landsforbund er del av, har levert sine første krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune.

 

KAH er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde. De første kravene ble levert onsdag 11. april klokken 14.

Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (MFO) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Akademikerne, UNIO og YS.

KAH legger til grunn en solidarisk lønnspolitikk, rettferdig fordeling og en sosial profil til grunn for kravene. Dette sikres best gjennom kollektive avtaler og sentrale forhandlinger.

Hovedkravet er å sikre medlemmenes kjøpekraft.

KAH krever at kjøpekraften skal opprettholdes for alle arbeidstakere, en reallønnsøkning for lavere og midlere inntekter, reduserte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, et generelt tillegg gitt på lønnstabellen, fortrinnsvis som kronetillegg, samt en økning av lørdags- og søndagstillegget.

KAH er opptatt av at alle yrkesgrupper skal ha samme mulighet til å utvikle egen kompetanse gjennom å satse på systematisk kompetanseheving og videreutdanning. Det innebærer en økning i antallet lærlingeplasser for å sikre rekruttering av viktige stillingsgrupper.

Det innebærer også at de ansatte anerkjennes som kommunes viktigste ressurs og satser på formell utdanning, realkompetanse og lederkompetanse. KAH krever derfor lik adgang til og økonomisk godtgjøring for tilleggs-, etter-, videre- og spesialistutdanning, skriver Fagforbundet Oslo.

 

Relevante lenker
SL: LO Kommune krever økt kjøpekraft til alle
SL: Økt lønn og bedre AFP
SL: LO Stat krever økt kjøpekraft til alle
SL: Kravene for hovedoppgjøret i staten (PDF)
SL: LO krever økt kjøpekraft til alle i tariffoppgjøret
SL: Ny pensjonsordning: Nå er det opp til deg!

 

Skolenes landsforbund på Facebook!