LO Stat-leder Egil André Aas.

Partene i staten startet sine forhandlinger torsdag klokken 10. LO Stat krever et generelt tillegg til alle, etter at mange medlemmer har opplevd reallønnsnedgang de siste årene.

 

Blant de fire hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne i statlig sektor er det klare forventninger om et merkbart lønnsløft i år.

– Vi krever reallønnsvekst til alle, fastslår leder Egil André Aas i LO Stat.

 

Store lokale potter

For det første viser tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) at statsansatte som gruppe henger etter lønnsmessig, noe som må kompenseres i år, ifølge LO Stat-lederen.

– I tillegg ser vi nå de negative resultatene av store lokale potter, der noen får mye mens andre får lite eller ingenting lokalt. Tallene viser også at likelønnsutviklingen i staten er negativ, noe vi også mener er et resultat av at større deler av lønnsmidlene fordeles lokalt. Det er på sentralt nivå vi kan ta grep som sikrer en rettferdig lønnsfordeling, sier Egil André Aas.

 

– Komplisert oppgjør

Årets oppgjør i staten handler ikke bare om penger. Det er et hovedoppgjør, noe som innebærer at alle bestemmelser i hovedtariffavtalen er åpne for revidering. Forhandlingene foregår fram til 30. april ved midnatt. Finner man ikke fram til en løsning, går oppgjøret til mekling i begynnelsen av mai.

– Vi går naturligvis inn i forhandlingene med en ambisjon om å komme i mål med en forhandlingsløsning. Det er alltid det beste, men det ligger mye jobb foran oss og dette blir et komplisert oppgjør, konstaterer Aas.

2. nestleder Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget.

 

De overordnede kravene

Innledningsvis leverer partene ikke svært detaljerte krav, de kommer senere i forhandlingene, men slik er de overordnede kravene innledningsvis:

  • Å sikre økt kjøpekraft til alle ved at det gis et generelt tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2018.
  • Likelønn og verdsetting av kvinnedominerte stillinger skal prioriteres.
  • Variable tillegg som vederlag for arbeid, skal fullt ut medregnes som pensjonsgivende inntekt.
  • Å styrke sosiale bestemmelser og sikre opparbeidete rettigheter.
  • Avsetning av midler til vedlikehold og videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet, basert på felles stillingskoder med en startlønn knyttet til et lønnstrinn på hovedlønnstabellen og med muligheter for automatiske lønnsopprykk/utvikling for blant annet begynnerstillinger. 

 

Relevante lenker
SL: Kravene for hovedoppgjøret i staten (PDF)
SL: LO krever økt kjøpekraft til alle i tariffoppgjøret
SL: Ny pensjonsordning: Nå er det opp til deg!

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

Print Friendly, PDF & Email