Fravær for kjøreopplæring

LESERINNLEGG: Gjør kjøreopplæringen til en del av den videregående skolen!   Leserinnlegg signert forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Granås. Innlegget er også publisert på…

12. september 2016

Runar Nørstad

Geir Granås, andre nestleder og kasserer i Skolenes landsforbundLESERINNLEGG: Gjør kjøreopplæringen til en del av den videregående skolen!

 

Leserinnlegg signert forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Geir Granås. Innlegget er også publisert på Dagsavisens debattsider, hvor det er mulig å kommentere.

 

Det pågår en opphetet debatt landet over om hvorvidt fravær fra skolen for kjøreopplæring skal være innenfor eller utenfor den nyinnførte ti-prosentgrensen.

Svaret på dette problemet burde være åpenbar: Gjør kjøreopplæringen til en del av den videregående skolen. Dette kinder-egget vil oppfylle minst tre ønsker på en gang.

Så godt som alle 16-18 åringer befinner seg i den videregående skolen. Å ta sertifikat er i dag uhorvelig dyrt, og det er åpenbart at sosiale forskjeller slår inn. Samfunnet ønsker god og grundig kjøreopplæring for alle i et trafikksikkerhetsperspektiv.

Som sentral tillitsvalgt i Skolenes landsforbund har jeg hatt gleden av å bistå en rekke kjørelærere i konflikt med sin arbeidsgiver, og en ting er åpenbar når det gjelder kjøreskoler – dette er en Cowboy-bransje uten tariffavtaler, og med en rekke problematiske tilsettingsforhold.

La kjørelærerne få fylkeskommunal tilsetting og ordnede arbeidsforhold i den videregående skolen sånn at de kan konsentrere seg om det som er jobben deres, å gjøre den oppvoksende slekt til ansvarlige trafikanter.

Ved innføringen av en slik reform ville fraværsproblematikken forsvinne på magisk vis, og skolen ville faktisk tilby noe som ville få elevene til å fortsette å være der!

 

Relevante lenker:
SL: – For stor uro ved skolestart
SL: – Fraværsgrense svekker lærernes status
SL: – Nasjonal fraværsgrense er et svakhetstegn
SL: Klarsignal til å finne ny modell for fraværsgrense
SL: – Røe Isaksen går bananas
SL: – Fraværsgrenser løser bare deler av problemet