Færre lærere har søkt om videreutdanning

9.522 lærere har søkt om å ta videreutdanning. Tallet er noe lavere enn i fjor, da 10.627 lærere søkte.   Søknadsfristen gikk ut 1….

6. mars 2017

Runar Nørstad

9.522 lærere har søkt om å ta videreutdanning. Tallet er noe lavere enn i fjor, da 10.627 lærere søkte.

 

Søknadsfristen gikk ut 1. mars. Året før, i 2015, lå tallet på 8.450, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Flest lærere har søkt om videreutdanning i matematikk (2.305), etterfulgt av engelsk (1.809) og norsk (1.534).

– Med over 9.500 søkere i år ser det ut som om trenden med høye søkertall holder seg. Nå er det viktig at kommunene godkjenner flest mulig søknader innen 15. mars, slik at de lærerne som ønsker seg og trenger faglig påfyll, får dette, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

I fjor fikk over 5.600 lærere plass på et studietilbud, og like mange lærere kan få tilbud om studier til høsten, ifølge departementet.

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene. Rundt 30.000 lærere trenger videreutdanning for å oppfylle kravene.

– Alle skoler og kommuner må jobbe for at lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk oppfyller de nye kompetansekravene fra 2025. De høye søkertallene til videreutdanning er veldig positive, og viser at mange skoler og kommuner er godt i gang med å nå dette målet, sier Røe Isaksen.

 

Relevante lenker:
SL: 
– Hvor er pengene til etterutdanning?
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Innstilling: Konsekvensene av innføringen av kompetansekrav
SL: – Sirkus Kompetansekrav fortsetter
SL: Enighet om overgangsordning for lærere
SL: – Norske lærere fortjener å bli lyttet til
SL: Står fast på at kompetansekrav skal ha tilbakevirkende kraft
SL: – Seig kamp om lærernes kompetanse

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen