Budsjettet er et skolepolitisk steg i riktig retning

Støre-regjeringen varsler en storsatsing på flere læreplasser og en mer praktisk skole i forslaget til nytt statsbudsjett for 2022. – Dette danner grunnlaget for er en offensiv og god skolepolitikk, som samsvarer med det Skolenes landsforbund kjemper for, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

8. november 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker liker budsjettforslaget fra Støre-regjeringen, og mener kunnskapsminister Tonje Brenna har et godt utgangspunkt for å styrke fellesskolen. (Foto: SL/NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Støre-regjeringen la frem sitt justerte budsjettforslag mandag, et budsjett som inneholder mange gode tiltak for utdannings- og oppvekstsektoren, mener Skolenes landsforbund.

– Budsjettet er en god start som viser hvilken retning Støre-regjeringen ønsker i skolepolitikken. Flere læreplasser må på plass for å få AS Norge til å gå rundt, innholdet i skolen må uten tvil bli mer praktisk og variert og kvaliteten i SFO/AKS må økes. Dette er gode skolepolitiske toner som på sikt vil styrke en nasjonalt styrt fellesskole, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Støre-regjeringen har bydd opp til dans, og den dansen skal Skolenes landsforbund være med på, selv om vi må justere litt på stegene her og der, fortsetter hun.

Midler til skole og oppvekst?

Skolenes landsforbund er imidlertid skeptisk i forhold til at det ikke er øremerkede tiltak i skole- og oppvekstsektoren.

– Den politiske motviljen mot å øremerke midler til kommunene, gjør at utdannings- og oppvekstsektoren blir tapere i kampen om disse midlene, sier Johnsen Walker og viser til at regjeringen setter av 1,2 milliarder i ekstratilskudd til grunnskoler som en del av kommunenes frie inntekter.

– Selvfølgelig skulle vi også ha ønsket oss et enda mer offensivt forslag som hadde vist retning når det gjelder å vise vei i satsningen mot både å rekruttere nye og å beholde eksisterende lærere i skolen. Her må vi bare brette opp ermene og ta kampen, understreker forbundslederen.

Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her

Fakta: Noen hovedpunkter fra budsjettet

  • Hvert år står nesten 7.000 søkere uten læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Regjeringen vil at fylkeskommunene skal få 370 millioner kroner for å opprette læreplassgarantier og kvalifisere yrkesfagelever til læreplass.
  • For å blant annet øke interessen for yrkesfag og gjøre skolen mer praktisk, foreslår regjeringen at flere lærere skal kunne ta videreutdanning i praktiske og estetiske fag innenfor rammen på 1,7 milliarder kroner som er satt av til videreutdanning.
  • Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder hvordan SFO-ene er organisert, hvilket innhold de har og kompetansen til de ansatte. Regjeringen vil derfor øke kompetansen blant de ansatte i SFO, og foreslår å doble den forrige regjeringens forslag fra 5 millioner kroner til 10 millioner kroner.

Relevante lenker
SL: – Behov for et allsidig lag rundt eleven (høring om budsjettet)
SL: Skrot ordningen med lærerspesialister (kommentar til budsjettet)
SL: Klare forventninger til ny regjering
SL: Provokasjon mot den norske lærerstanden
SL: – Bruk lærerspesialist-penger på tidlig innsats 
SL: Enige om ny handlingsplan mot mobbing