– Behov for et allsidig lag rundt eleven

For at læreren skal kunne ha fokus på sin primæroppgave, undervisning, er det behov avlastning fra andre yrkesgrupper, sa 2. nestleder Bodil Gullseth i stortingshøringen om statsbudsjettet mandag.

8. november 2021

Runar Nørstad

2. nestleder Bodil Gullseth under høringen i Stortingets utdannings- og forskningskomité mandag. (Foto: SL)

Statsbudsjettet 2022 skal vedtas av Stortinget tett oppunder jul, og det er ennå mulig å påvirke innholdet i kapitlene fordelt til Utdannings- og forskningskomiteen. Mandag ble det arrangert en høring på Stortinget, der en rekke forbund og organisasjoner kom med innspill, inkludert Skolenes landsforbund og LO.

2. nestleder Bodil Gullseth og forbundssekretær Jeanine Norstad representerte Skolenes landsforbund i høringen.

– For å styrke tilbudet i barnehager og skoler, må man styrke økonomien til kommuner og fylkeskommuner. Vi får stadig tilbakemeldinger fra medlemmene våre om at mange av rammetilskuddene som har vært gitt, har havnet som styrking av andre kommunale sektorer, sa Gullseth.

Les hele høringssvaret fra Skolenes landsforbund her

Ulike typer utfordringer

Skolenes landsforbund er spesielt bekymret over tilbudet til elever med rett til spesialundervisning.

– Dette er elevgrupper som ble ekstra sårbare under pandemien. Vi hører at «spespedtimer» ofte forsvant for å kunne gjennomføre ordinær undervisning i kohorter. Det vil være behov for et større økonomisk løft for å styrke tilbudet for disse elevene videre.

Bodil Gullseth kom også inn på kompleksiteten i skolen i dag, som er svært høy. Det er skremmende at stadig flere elever, både i grunnskole og videregående, sliter med faglige-, sosiale eller psykiske utfordringer, sa hun til medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen.

Avlastning fra andre yrkesgrupper

– Utfordringene, sammen med størrelsen på klassene, gjør at læreren kommer til kort i sin oppfølging av eleven. Dette kan gjelde i forhold til mangel på tid eller for eksempel sosialfaglig kompetanse. Medlemmene våre peker ofte på at det er behov for et allsidig sammensatt lag rundt eleven. For at læreren skal kunne ha fokus på sin primæroppgave, undervisning, er det behov avlastning fra andre yrkesgrupper.

– Det pekes på behov for flere miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, helsesykepleiere, sosialarbeidere, vaktmestere og andre. Disse har annen kompetanse og verktøy i sin tilnærming til eleven enn læreren har. Dessverre er det slik at når økonomien i skolen svekkes, så ryker disse jobbene siden dette ikke er lovpålagte funksjoner, fortsatte Gullseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høring om statsbudsjettet for 2022, fra venstre Hanne Glemmestad (FOs forbundsledelse), Mette Nord (leder i Fagforbundet), Bodil Gullseth (2. nestleder i Skolenes landsforbund), Trude Tinnlund (sekretær i LO) og Julie Lødrup (1. sekretær i LO). (Foto: SL)

Innkjøp av læremidler?

Nestlederen brukte siste del av sine tre tilmålte minutter på fagfornyelsen, og understreket i den sammenheng viktigheten av øremerkede midler.

– Hva skjedde med bevilgninger som er gjort i forbindelse med innkjøp av læremidler knyttet til fagfornyelsen, spurte Gullseth og fortsatte:

– Under pandemien hadde mange – kanskje de fleste skoler – en utstrakt bruk av gratis lisenser til digitale hjelpemidler. Nå hører vi ofte om at det ved skolestart i år ikke finnes midler til å betale lisenser, som nå ikke lenger er gratis, og at midler til innkjøp av læreverk ikke finnes. Videre melder våre medlemmer både i grunnskole og videregående skole at det er store mangler i forhold til fagrom og utstyr, for å kunne drive med praktisk undervisning knyttet til de nye kompetansemålene. Øremerkede midler til skolen er viktig, avsluttet Bodil Gullseth.

Oppfølgingsspørsmål

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) stilte oppfølgingsspørsmål til Skolenes landsforbund, der hun uttrykte bekymring over sårbare elever etter pandemien og ba Bodil Gullseth utdype hva hun la i økt satsing på spesialundervisning og Statped (den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner).

Se spørsmålet og hva Bodil Gullseth svarte (Stortinget/Nett-TV)

Se hele høringen her (Stortinget/Nett-TV)

Fakta: Tidsplan budsjettforhandlinger

8. november: Regjeringa sitt «ekstrabudsjett»

  • Trolig 12.- eller 15. november: SV legger fram alternativt budsjett
  • 22. november: Frist for enighet mellom regjeringen og SV
  • 26. november Finanskomiteen må være i mål
  • 2. desember Finansdebatt i Stortinget
  • 13. desember: Utdannings- og forskningskomiteen har frist for avgivelse av innstilling
  • 15. des: Budsjettvedtak i Stortinget

Les hele høringssvaret fra Skolenes landsforbund her

Relevante lenker
SL: Skrot ordningen med lærerspesialister (kommentar til budsjettet)
SL: Klare forventninger til ny regjering
SL: Provokasjon mot den norske lærerstanden
SL: – Bruk lærerspesialist-penger på tidlig innsats 
SL: Enige om ny handlingsplan mot mobbing