Enighet i HUK-området

Partene innenfor sektorene helse, utdanning og kultur (HUK-området) har gjennomført forhandlingene for hovedtariffoppgjøret 2018, og kom til enighet torsdag ettermiddag. Forhandlingsresultatet er på linje…

6. september 2018

Runar Nørstad

Partene innenfor sektorene helse, utdanning og kultur (HUK-området) har gjennomført forhandlingene for hovedtariffoppgjøret 2018, og kom til enighet torsdag ettermiddag. Forhandlingsresultatet er på linje med øvrige oppgjør.

 

Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med over 30.000 arbeidstakere innen helse, utdanning og kultur med 36 arbeidstagerorganisasjoner. LO-forbund, YS-forbund, Unio-forbund, foreninger i Akademikerne og Lederne har forhandlet med Virke.

Skolenes landsforbund er part i Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning med parter og Landsoverenskomst for høyskoler med parter. Det har i store trekk blitt enighet om en avtale som tilsvarer KS og statsoppgjøret, opplyser forbundssekretær Bodil Gullseth som representerte SL i meklingen.

Forhandlingsresultat skal godkjennes av partene. Merk at arbeidstakerorganisasjonenes svarfrist er satt til 21. september 2018 kl. 12.00.

Relevante lenker
SL: Løsning i statsoppgjøret
SL: Ni av ti i LO stemte ja til ny pensjonsordning
SL: Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten
SL: LO Stat krever økt kjøpekraft til alle
SL: Kravene for hovedoppgjøret i staten (PDF)
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret
SL: Enighet i Oslo kommune

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Bildet er frigjort under denne lisensen