Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten

Statsoppgjøret går til mekling med frist 23. mai kl. 24.00. – Vi sto så langt fra hverandre at det ikke var noen annen løsning…

29. april 2018

Runar Nørstad

Statsoppgjøret går til mekling med frist 23. mai kl. 24.00. – Vi sto så langt fra hverandre at det ikke var noen annen løsning enn å kaste kortene, sier 2. nestleder Chris Gøran Holstad.

 

Forhandlingene har pågått siden 5. april uten enighet. Natt til søndag var bruddet et faktum. YS, Unio og LO Stat har sammen brutt forhandlingene.

Tilbudet ble aldri bra nok. Blant annet på fordeling og likelønn.

– Staten la opp til en helt umulig og uakseptabel skisse til nytt lønnssystem hvor absolutt alt av økonomi var lagt ut lokalt. LO, YS og Unio brøt samlet. Dette er et tydelig signal om at denne utviklingen er uønsket. Lokal lønnsdannelse skaper bare økte forskjeller og mindre innflytelse, sier Chris Gøran Holstad, 2. nestleder i Skolenes landsforbund (SL).

Holstad representerer SL i forhandlingsutvalget.

– Mange ansatte i staten har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Staten har ikke vist vilje til å kompensere dette. Det er skuffende, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Staten legger videre opp til et løp hvor det blir nærmest umulig å rette opp skjevheter i lønn mellom menn og kvinner. Dette er ikke god likestillingspolitikk, poengterer Egil André Aas.

 

Lokal fordeling

Bakgrunnen for at partene ikke kom til enighet var blant annet uenighet om fordelingen av den disponible rammen, ifølge kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Vi jobbet hardt for å inngå avtaler med alle de fire hovedsammenslutningene i staten, men det lot seg ikke gjøre. Regjeringen ønsker å gi større handlingsrom og fleksibilitet til de statlige virksomhetene. Det er ikke hensiktsmessig at vi sitter i Oslo og detaljstyrer lønnsutviklingen for ansatte i barnevernet i Finnmark eller professorer i Bergen. Derfor er det viktig for staten at en betydelig del av rammen skal gå til lokal fordeling, sier Mæland i en pressemelding.

Staten forhandler videre med Akademikerne.

Relevante lenker
SL:
LO Stat krever økt kjøpekraft til alle
SL: Kravene for hovedoppgjøret i staten (PDF)
SL: LO krever økt kjøpekraft til alle i tariffoppgjøret
SL: Ny pensjonsordning: Nå er det opp til deg!

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

LO Stat-leder Egil André Aas. (Foto: LO Stat)