Roger Vinje

Noen timer på overtid kom KAH, Unio og YS fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune.

 

Oppgjøret gir Skolenes landsforbund sine medlemmer i Oslo kommune et tillegg på minst 1,75 %, minimum 7.700 kroner, med virkning fra 1. mai 2018.

– Partene i KAH var ikke meget fornøyde, men alternativet kunne fort vært verre. Lokale forhandlinger har ligget på bordet hele tiden. Dette fikk vi ikke luket bort. Forsøket på å få pensjon inn i forhandlingsløsningen, måtte til slutt vike for at ikke den lokale potten skulle bli for stor. Vi har fått kommunen til å godta et samarbeidsprosjekt med organisasjonene for å se på kompetansebehov og utvikling, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

– Vi gikk inn i forhandlingene med krav om å sikre alle våre medlemmer en reallønnsøkning. Det klarte vi, understreker Vinje.

Arbeidstakersiden klarte å forsvare den ubundne planleggingstiden for barnehagelærere.

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde.

Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (MFO) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Unio, Akademikerne og YS.

Resultatet går til uravstemning blant SLs medlemmer som jobber i Oslo kommune.

Relevante lenker
SL: Krever flere hele og faste stillinger
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret

Skolenes landsforbund på Facebook!

Print Friendly, PDF & Email