Enighet i Oslo kommune

Noen timer på overtid kom KAH, Unio og YS fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune.   Oppgjøret gir Skolenes landsforbund sine medlemmer i…

1. mai 2018

Runar Nørstad

Roger Vinje

Noen timer på overtid kom KAH, Unio og YS fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune.

 

Oppgjøret gir Skolenes landsforbund sine medlemmer i Oslo kommune et tillegg på minst 1,75 %, minimum 7.700 kroner, med virkning fra 1. mai 2018.

– Partene i KAH var ikke meget fornøyde, men alternativet kunne fort vært verre. Lokale forhandlinger har ligget på bordet hele tiden. Dette fikk vi ikke luket bort. Forsøket på å få pensjon inn i forhandlingsløsningen, måtte til slutt vike for at ikke den lokale potten skulle bli for stor. Vi har fått kommunen til å godta et samarbeidsprosjekt med organisasjonene for å se på kompetansebehov og utvikling, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

– Vi gikk inn i forhandlingene med krav om å sikre alle våre medlemmer en reallønnsøkning. Det klarte vi, understreker Vinje.

Arbeidstakersiden klarte å forsvare den ubundne planleggingstiden for barnehagelærere.

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde.

Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (MFO) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Unio, Akademikerne og YS.

Resultatet går til uravstemning blant SLs medlemmer som jobber i Oslo kommune.

Relevante lenker
SL: Krever flere hele og faste stillinger
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret

Skolenes landsforbund på Facebook!