Skolenes landsforbund er rimelig godt fornøyd med resultatet av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren.

 

Ti minutter før fristen utløp, kom lønnsoppgjøret for kommuneansatte i mål.

Et enstemmig forbundsstyre i Skolenes landsforbund aksepterte avtalen.

Skolenes landsforbund fikk gjennomslag for at utdanningsgruppene skulle prioriteres.

– Vi viste til LOs tariffpolitiske uttalelse som slo fast at: «Det (Frontfaget) skal gi rammer for hele arbeidslivet, men ikke være til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen», sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

 

– Lytter til SL

Skolenes landsforbund takker resten av forhandlingsutvalget i LO Kommune som lyttet til våre innspill, og som stod på for at våre grupper ble prioritert denne gang.

– Sammen er vi sterke. Dette er et kjerneeksempel på solidariteten innad i LO. Selv om prioriteringen var på våre grupper, klarte LO Kommune likevel å sikre en god lønnsutvikling for alle og bedre betalt for de som må jobbe i helgen. Det står det stor respekt av.

– Årets lønnsoppgjør viser at Skolenes landsforbund blir lyttet til, og er en viktig samarbeidspartner i LO. Uten et sterkt og oppegående SL ville ikke lønnsoppgjøret blitt like godt for våre medlemmer, sier Terje Moen.

(Artikkelen fortsetter under tabellene) 

 

– Sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse

– Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning. Oppgjøret gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene.

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen og med en profil som gir flere grupper uttelling for kompetanse. Oppgjøret får virkning fra 1. mai 2018.

Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse. Det er også avtalt videreføring av en minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse.

Det er avtalt en modell som skal motivere til mer heltid og økt arbeid i helgene. De som omfattes av denne ordningen får en heving at helgetilleggene til 53 kroner timen. Det er også avtalt en ordning som sikrer bedre økonomisk uttelling til dem som jobber mer enn 289 timer i året.

– Et av våre viktige krav var en reell økning i kjøpekraft for medlemmene, det har vi fått. Den gir uttelling for kompetanse og tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, sier Mette Nord.

– Medlemmene i LO Kommune får uttelling for kompetanse og ansiennitet på linje med andre grupper i kommunene, sier Nord.

– Det justerte lønnssystemet ivaretar både de med høyskole- og universitetsutdanning, de med fagutdanning og de med realkompetanse, men som står uten formell utdanning. Kommunene trenger kompetanse nå og i framtida, og arbeidsgiverne må tilrettelegge for arbeidsplassbasert kompetanseheving, sier Mette Nord.

* Gjelder ikke oppgjøret i Oslo kommune.

 Oppgjøret vil gå til uravstemning.

Partene i kommunesektoren ble enige mandag kveld. Fra venstre: Erik Kollerud (YS), Steffen Handal (Unio), Tor Arne Gangsø (KS), Mette Nord (LO) og Jan Olav Birkenhagen (Akademikerne). (Foto: SL)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

Print Friendly, PDF & Email