Løsning i statsoppgjøret

Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag formiddag en skisse fra Riksmekleren. – Samholdet vant fram, sier Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund.   – Dette…

24. mai 2018

Runar Nørstad

Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag formiddag en skisse fra Riksmekleren. – Samholdet vant fram, sier Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund.

 

– Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi nok en gang slått tilbake, sier han.

Roser LO Stat-lederen

Nestleder Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget. Han roser taktikken til LO Stat-lederen:

– Gjennom hele prosessen, fra åpningsmøtet 5. april hos Arbeids- og sosialdepartementet, gjennom forhandlinger som førte til brudd, og nå gjennom meklingen, har Egil André Aas jobbet hardt og godt for å bevare hovedsammenslutningenes felles interesser ovenfor en arbeidsgiver som utfordret oss på absolutt alt i gjeldene avtale. Denne jobben ser vi nå resultatet av. Jeg er spesielt fornøyd med at dette samarbeidet har ført til at vi nå har landet et resultat, sier Holstad.

– Det har vært en spennende prosess med harde forhandlinger. Vi er totalt sett fornøyd med resultatet. Man må også tenke på at partene i utgangspunktet sto svært langt fra hverandre, understreker nestlederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LO Stats leder Egil André Aas. (Foto: LO Stat)

Fakta om oppgjøret

  • Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5.100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai. 
  • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
  • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år.
  • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge.
  • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med 10.000 kroner (fra 56.000 til 66.000).
  • Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.

Roser troikaen

– Den lokale pottens andel av totalramma er fortsatt større enn vi ønsker oss, men vi skal være klar over at statens utgangspunkt lenge har vært at nærmest all lønnsdannelse skal skje lokalt. Det var der vi var da forhandlingene ble innledet. Nå blir det en viktig oppgave for våre lokale tillitsvalgte å ta kampen for sine medlemmer i de lokale forhandlingene, sier Egil André Aas.

Han skryter samtidig av samarbeidet med de andre i «troikaen», som de kalles. YS Stat og Unio.

– Det at vi har klart å holde sammen i løpet av forhandlinger og mekling har vært viktig. Samhold gir styrke. Det tror jeg vi kan skrive under på, alle tre.

Relevante lenker
SL:
Ni av ti i LO stemte ja til ny pensjonsordning
SL: Brudd i lønnsoppgjøret for ansatte i staten
SL: LO Stat krever økt kjøpekraft til alle
SL: Kravene for hovedoppgjøret i staten (PDF)
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret
SL: Enighet i Oslo kommune

Skolenes landsforbund på Facebook!