Ni av ti i LO stemte ja til ny pensjonsordning

89 prosent av LO-medlemmene som deltok i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon stemte ja. Også i Skolenes landsforbund var det klart JA-flertall.

23. mai 2018

Runar Nørstad

– Vi er fornøyd med at medlemmene nå har sagt ja til den fremforhandlede avtalen, selv om vi skulle ønske at den var bedre, sier nestleder Terje Moen. (Foto: SL)

– Jeg er glad for at så mange av LOs medlemmer stemte ja i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon. Det betyr at vi har fått en avtale som medlemmene er fornøyd med, og som sikrer oss en god og solidarisk tjenestepensjon i offentlig sektor, sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, om resultatet av uravstemningen.

Totalt stemte 89,1 prosent av de som deltok i uravstemningen ja til ny avtale. I LO Kommune var det 92,6 prosent ja, mens det i LO Stat var et ja-flertall på 80,7 prosent.

– Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier Hessen Følsvik.

Solid JA-flertall i SL

Også Skolenes landsforbund har gjennomført uravstemning om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. 85 prosent av medlemmene som avla stemme, sa ja til avtalen. 15 prosent svarte nei. 42 prosent av forbundets yrkesaktive medlemmer i offentlig sektor deltok i uravstemningen.

LO og landsstyret i Skolenes landsforbund anbefalte medlemmene (de yrkesaktive) å stemme ja til avtalen.

Vi er fornøyd med at medlemmene nå har sagt ja til den fremforhandlede avtalen, selv om vi skulle ønske at den var bedre. Selv om det var et klart JA-flertall, skal vi ha respekt for at det har vært mange kritiske røster til avtalen, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

– Nå må vi bare brette opp ermene og jobbe politisk, slik at vi kan få en løsning på levealdersjusteringen som slår skjevt ut for mange av våre medlemmer, sier Terje Moen.

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800.000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

Resultatet for LO Kommune:

  • Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.
  • 65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):

  • Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.
  • 23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:

  • Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.

Relevante lenker:
SL: Si ja til den nye pensjonsavtalen
SL: Enighet om pensjon i offentlig sektor
SL: Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (PDF)
Statens pensjonskasse: Spørsmål og svar om ny offentlig tjenestepensjon