Vil du utvikle framtidens yrkesfag?

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. Vil du bidra i arbeidet med å utvikle nye læreplaner for…

8. august 2018

Runar Nørstad

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. Vil du bidra i arbeidet med å utvikle nye læreplaner for framtidens yrkesfag?

 

Utdanningsdirektoratet er i gang med å oppdatere innhold i læreplaner og vurdering av navn for de ti programfagene som innføres fra 2020.

I arbeidet med læreplanutviklingen (Vg1 og Vg2) søker direktoratet etter personer med interesse for læreplanutvikling, og som er oppdatert på fagområdet og kan tenke framtidsrettet om fagområdet. Dersom du passer til dette arbeidet, vil Udir gjerne høre fra deg!

 

Håper på stor SL-deltakelse

Gruppenes mandat er å utvikle læreplanene i de ulike fagene, og samles for første gang til høsten. En læreplangruppe består typisk av 3-4 personer.

– Skolenes landsforbund vil naturligvis være med på å utvikle innholdet i framtidens yrkesfag. Jeg håper mange SL-ere melder sin interesse. Har du læreplankompetanse og kjennskap til videregående opplæring eller er lærer i videregående skole (Vg1/Vg2), er det bare å melde sin interesse på Udirs side, oppfordrer Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

 

Læreplaner på Vg3

For Vg3, er det de faglige rådene og de fire midlertidige gruppene for de nye utdanningsprogrammene som har fått oppdraget med å foreslå personer til læreplangruppene. 

– De vi søker etter må god kjennskap til læreplanene i sitt eget fag, hvilke muligheter for kryssløp som ligger der og helst ha erfaring med å lage læreplaner, enten lokalt eller nasjonalt, sier Terje Moen.

Vil du delta i læreplanarbeidet på Vg3, send en epost til SLs nestleder Terje Moen – tam@skolenes.no. Han formidler videre kontakt. PS! Skriv litt om din bakgrunn, og hvorfor du ønsker å utvikle nye læreplaner.

Arbeidet i en læreplangruppe blir honorert etter gjeldende satser i Udir for utvalgsgodtgjøring.

PS! Fristen for å melde interesse for å delta i en læreplangruppe er 1. september 2018.

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, håper mange SL-ere vil være med på å utvikle innholdet i nye læreplaner. (Foto: SL)

 

Relevante lenker
SL:
– Tidligere spesialisering er fornuftig
SL: – Flere må få øynene opp for yrkesfag
SL: – Etterlengtet melding om yrkesfagene
SL: Vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag
SL: Yrkesfagframstøt med pondus
SL: Vil ha slutt på at yrkesfag snakkes ned
SL: LO vil øke statusen til yrkesfagene

Skolenes landsforbund på Facebook!