– Tidligere spesialisering er fornuftig

Regjeringen vil gi elever på yrkesfag mer spesialisering fra første skoleår, noe Skolenes landsforbund mener er et fornuftig tiltak.     En ny struktur…

5. mars 2018

Runar Nørstad

Yrkesfag

Regjeringen vil gi elever på yrkesfag mer spesialisering fra første skoleår, noe Skolenes landsforbund mener er et fornuftig tiltak.  

 

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. Det blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering og lære mer om faget de skal jobbe med. Dette skal gjøre elevene mer attraktive for arbeidsgiverne. IKT, salg, frisør og tradisjonshåndverk får et løft i nye utdanningsprogrammer.

 

– Grunn til å være positiv

Skolenes landsforbund mener tidligere spesialisering er et fornuftig tiltak fra regjeringen, sier 1. nestleder Terje Moen.

– Dette har i mange år vært etterlyst både fra elever og lærere. Økt fokus på tidligere spesialisering vil gjøre utdanningen elevene velger mer relevant, spesielt for elevene som er sikker på sitt utdanningsvalg. Jeg har selv undervist på restaurant- og matfag i 15 år, og altfor ofte sett elever som kjeder seg fordi de ikke får brukt evnene sine der de selv ønsker.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Skolenes landsforbund mener tidligere spesialisering er et fornuftig tiltak fra regjeringen, sier 1. nestleder Terje Moen. (Foto: SL)

– Yrkesfagene er blitt flerfaglige framfor tverrfaglige, og det er altfor mange fag det skal gis en smakebit av. Slik undergraves muligheten for at elevene kan utvikle faglig integritet og motivasjon, fortsetter Terje Moen.

Nestlederen har samtidig full forståelse for at noen elever er usikre på hva de skal bli og at de trenger tid til å finne ut av det.

– I dag settes det krav til at en 15-åring skal vite hva han eller hun skal drive på med de neste 30 årene, noe som selvfølgelig er uhørt. Jeg forstår godt at enkelte elever har behov for mer innsikt om de ulike fagene for å kunne bestemme seg. Derfor er det viktig at det nye håndverksfaget i ungdomsskolen blir relevant, slik at elevene faktisk får innsikt i hva faget dreier seg om. Skolenes landsforbund håper derfor at elever på alle trinn i ungdomsskolen vil få tilbud om praktisk håndverksfag som nytt valgfag, når det er på plass for alle høsten 2020, sier Terje Moen.

 

– Reduserer frafall og omvalg

Fra 2020 vil den nye yrkesfagutdanningen samle yrkesfagelever som har mer faglig til felles. Utdanningen vil bli mer tilpasset arbeidslivets behov. Flere elever skal få spesialisering helt fra start, og det skal bli enda mer spesialisering i andreåret, ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil gi yrkesfagelever mer spesialisering allerede fra første skoleår. (Foto: Marte Garmann)


– Elevene skal lære mer om faget de skal jobbe med tidligere i utdanningsløpet. En som skal jobbe med IKT skal få mer av IKT-faget, og mindre av andre ting. Det vil motivere elever og redusere frafall og omvalg.

– Næringslivets tilbakemelding er at elever ikke får nok kunnskap i faget før de blir lærlinger. Den nye yrkesfagutdanningen vil gi elevene den kompetansen bedriftene og arbeidslivet trenger. Det vil styrke elevenes muligheter til å få læreplasser, og de med fagbrev vil få lettere jobb enn ufaglærte, sier Jan Tore Sanner.

 

Utvider fra åtte til ti

Regjeringen vil utvide antall utdanningsprogrammer fra åtte til ti, for å samle elever som har mer faglig innhold til felles.

Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Service og samferdsel vil bli erstattet av fire nye utdanningsprogram, og det faglige innholdet vil bli videreført i disse programmene.

 

FAKTA: Slik blir utdanningsprogrammene fra 2020 (de nye i kursiv)

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Elektro
  • Helse- og oppvekstfag
  • Naturbruk
  • Restaurant og matfag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Design og tradisjonshåndverk
  • IKT og medieproduksjon
  • Salg, service og reiseliv
  • Frisør, blomster- og interiørdesign

 

Relevante lenker
SL:
– Flere må få øynene opp for yrkesfag
SL: – Etterlengtet melding om yrkesfagene
SL: Vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag
SL: Yrkesfagframstøt med pondus
SL: Vil ha slutt på at yrkesfag snakkes ned
SL: LO vil øke statusen til yrkesfagene

 

Skolenes landsforbund på Facebook!