Tror på forhandlingsløsning

Mellomoppgjøret i Oslo kommune er i gang. Ulrich Vollmerhaus, hovedtillitsvalgt i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, tror på forhandlingsløsning.   Partene utvekslet tirsdag krav…

27. april 2017

Runar Nørstad

Mellomoppgjøret i Oslo kommune er i gang. Ulrich Vollmerhaus, hovedtillitsvalgt i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, tror på forhandlingsløsning.

 

Partene utvekslet tirsdag krav og tilbud nr. 1.

Forhandlingene fortsetter og er planlagt sluttført i løpet av fredag 28. april.

Medlemsforbundene i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH), altså LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde, er optimistiske og satser på en forhandlingsløsning, ifølge hovedtillitsvalgt i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, Ulrich Vollmerhaus.

Vollmerhaus minner i denne sammenhengen om at det er tradisjon for at det i mellomoppgjør kun forhandles om tillegg på lønnstabellen. Vollmerhaus deltar i KAHs forhandlingsutvalg.

Spørsmål om forhandlingene kan sendes til oslo@skolenes.no

 

Relevante lenker:
SL:
– Lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften
SL: Lønnsoppgjøret i kommunene
SL: Statsoppgjøret: – Mye arbeid gjenstår
SL: Vil ha felles front mot reallønnsnedgang