Enighet på rekordtid for kommuneansatte

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene.   LO Kommune leverte torsdag formiddag sine krav i lønnsoppgjøret for de…

27. april 2017

Runar Nørstad

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene.

 

LO Kommune leverte torsdag formiddag sine krav i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte. LO Kommune krevde at forhandlingene bidrar til å sikre opprettholdelse av kjøpekraften og reallønnsutvikling for alle arbeidstakere.

– Vårt mål er å sørge for at mellomoppgjøret sikrer medlemmene våre en positiv utvikling i kjøpekraften, sa Mette Nord, leder for forhandlingssammenslutningen LO Kommune da kravene var overlevert.

Noen timer senere ble det oppnådd enighet.

–  Resultatet ivaretar kravet vårt om at alle skal ha reallønnsutvikling, sier Mette Nord.

Det er enighet om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor flyttes en måned fram, og skal gis fra 1. juli 2017. Det samme gjelder for det som forhandles fram i de lokale forhandlingene. Tilleggene her skal gis fra 1. august 2017.

Dette gir en ramme for oppgjøret på 2,4 %. Det tilsvarer rammen i frontfaget. Av dette er det avsatt midler til en lokal pott på 0,9 %.

– LO Kommune fikk ikke innfridd kravet om sentrale føringer på de lokale forhandlingene. LO var dessverre alene om å kreve det. Skolenes landsforbund er en forkjemper for sentrale føringer for å minske presset på «trynetillegg» og andre individuelle kriterier. Vi håper likevel våre lokale tillitsvalgte finner gode kriterier som gir flest mulig uttelling, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

Forhandlingene gikk kjapt fordi det meste var fremforhandlet i hovedoppgjøret 2016.

Sentrale tillegg som ble avtalt i fjor og som gis fra 1. juli 2017:

 

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Skolenes landsforbund (SL), Fellesorganisasjonen (FO), Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Fellesforbundet.

I det sentrale oppgjøret forhandler LO Kommune på vegne av om lag 200.000 medlemmer.

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen har representert SL i forhandlingene.

Mette Nord (i midten) er leder for forhandlingssammenslutningen LO Kommune. Her sammen med leder i LO Kommune, Pål Skarsbak og Fagforbundets Anne Green Nilsen. (Foto: SL)

 

 

Relevante lenker:
SL: Lønnsoppgjøret i kommunene
SL: Statsoppgjøret: – Mye arbeid gjenstår
SL: Vil ha felles front mot reallønnsnedgang