Vil ha felles front mot reallønnsnedgang

Arbeidstakerorganisasjonene må stå sammen som en hard vegg for å stoppe reallønnsnedgangen, mener SL-leder Anne Finborud.   Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at…

27. februar 2017

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud vil ha felles front mot reallønnsnedgang. (Foto: SL)

Arbeidstakerorganisasjonene må stå sammen som en hard vegg for å stoppe reallønnsnedgangen, mener SL-leder Anne Finborud.

 

Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at reallønna falt med 1,2 prosent i fjor (nrk.no).

– Reallønnsnedgangen som nå er dokumentert må bare stoppes, sier forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, til Utdanning.

Hun er dermed i samme båt som Fagforbundet og Unio som har sagt klart ifra om at et nytt nulloppgjør er uaktuelt.

– I oppgjøret nå, må vi tilbake til en normal lønnsutvikling der arbeidstakerne får sin del av verdiskapingen. Det er ikke snakk om å gå inn i nok et oppgjør som går i null eller ender med reallønnsnedgang, sier Unio-leder Ragnhild Lied til ANB.

Også LO-leder Gerd Kristiansen har ifølge NTB varslet at hun ikke kan akseptere reallønnsnedgang flere år på rad.

 

Etterslep

Anne Finborud sier et mellomoppgjør gir lite mulighet til å ta tak i de store tariffspørsmålene, og at det i dette oppgjøret ikke vil være forhåpninger om å få tatt grep knyttet til etterslepet i lønnsutviklingen for undervisningsansatte.

– Fokuset må være å stoppe reallønnsnedgangen og ha argumenter for at det også er noe arbeidsgiver vil være tjent med, sier Finborud til Utdanning.

– Tror du at dere i arbeidstakerorganisasjonene får motparten med på det?

– Det er uttalelser i mediene som tyder på at vi ikke har det. Men dette må være en hard vegg som vi på vår side av bordet holder sammen om, sier Anne Finborud.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO peker ifølge NTB på behovet for moderasjon også i årets lønnsoppgjør.

 

– Vil svekke tilliten til SSB-tall

LO, NHO og flere andre store organisasjoner er ifølge VG bekymret for at den foreslåtte omorganiseringen av Statistisk sentralbyrås (SSB) forskningsavdeling kan ødelegge det viktige grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, også kjent som den norske modellen.

SL-leder Anne Finborud deler denne bekymringen, og mener mulige endringer i SSB kan ødelegge for framtidige lønnsforhandlinger.

– Det kan medføre stort kutt i antall forskerstillinger, noe fagforeningene er redd vil påvirke arbeidet med lønnsstatistikken. Det at partene i fellesskap har tillit til det statistiske grunnlaget fra SSB er helt avgjørende for at et tariffoppgjør skal være vellykket. Jeg er redd for hvilke konsekvenser det vil ha for trepartssamarbeidet om interesser lykkes i å svekke tilliten til SSBs tall. Ja, Jeg frykter at det er interesser som er ute etter å svekke tilliten til statistikkgrunnlaget fra SSB, sier Anne Finborud.