Lønnsoppgjøret i kommunene

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. I det sentrale oppgjøret forhandler LO Kommune på…

25. april 2017

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen representerer SL i forhandlingene.

Partene i mellomoppgjøret for de ansatte i kommunene møtes til kravoverlevering torsdag 27. april klokka 10.00. I det sentrale oppgjøret forhandler LO Kommune på vegne av om lag 200.000 medlemmer.

 

En stor del av årets lønnstillegg ble avtalt i fjorårets hovedoppgjør. Prisveksten ble imidlertid høyere enn antatt og arbeidstakerne i kommunene fikk en gjennomsnittlig lønnsnedgang. Derfor er det viktig for LO Kommune at forhandlingene i år bidrar til å opprettholde kjøpekraften og sikrer reallønnsutvikling for alle arbeidstakerne.

– Vårt mål er å sørge for at mellomoppgjøret sikrer medlemmene våre en positiv utvikling i kjøpekraften, sier Mette Nord, leder for forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Mellomoppgjøret skal være i havn klokka 24.00 natt til 1. mai.

LO Kommunes forhandlingssammenslutning består av Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Skolenes landsforbund (SL), Fellesorganisasjonen (FO), Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Fellesforbundet.

Forbundsleder Anne Finborud og nestleder Terje Moen representerer SL i forhandlingene.

 

Relevante lenker
SL: Vil ha felles front mot reallønnsnedgang