Statsoppgjøret: – Mye arbeid gjenstår

Lønns- og forhandlingssystemet i staten har vært hovedtema siden oppstarten av forhandlingene i staten. Onsdag fortsetter forhandlingene.   LO Stat-leder Egil André Aas konstaterer…

26. april 2017

Runar Nørstad

Lønns- og forhandlingssystemet i staten har vært hovedtema siden oppstarten av forhandlingene i staten. Onsdag fortsetter forhandlingene.

 

LO Stat-leder Egil André Aas konstaterer at det gjenstår mye arbeid fram mot fristen natt til 1. mai, og han er forberedt på å måtte holde på helt til siste slutt.

– Vi prater godt sammen, men det er ingen hemmelighet at vi står langt fra hverandre i en del spørsmål. Det så vi allerede da forhandlingene startet før påske, sier han til LO Stats hjemmeside.

Årets forhandlinger dreier seg ikke bare om størrelsen på de økonomiske tilleggene, men like mye om fordelingen av totalrammen.

– I tillegg forhandles det om eventuelle endringer i lønns- og forhandlingssystemet. Det siste er komplisert og arbeidskrevende for alle parter, sier han.

Egil André Aas leder et forhandlingsutvalg som består av tillitsvalgte fra berørte forbund, inkludert Skolenes landsforbund (SL). Forbundssekretærene Geir Granås og Chris Gøran Holstad representerer SL i forhandlingsvutvalget.

 

Sentrale tillegg

Forbundssekretær i SL, Chris Gøran Holstad.
Forbundssekretær i SL, Geir Granås.

Fra og med onsdag vil det handle mye om økonomi. Der har LO Stat vært veldig klar. I fjor opplevde mange statsansatte en reallønnsnedgang.

– Det må rettes opp i år. Slik er det bare. Det ga vi klar beskjed om ved innledningen av oppgjøret, og vi har ikke endret mening, sier han.

Men det er altså ikke bare størrelsen på potten det skal forhandles om. Også hvordan den fordeles er viktig. Staten sa ved starten av forhandlingene at de ikke ønsker sentrale tillegg, men heller la det være opp til lokale forhandlinger hvem som skal få lønnstillegg. LO Stat på sin side, ønsker mest mulig i sentrale tillegg, fordi det gir best fordelingseffekt.

– Så vi har fortsatt mye å bite i fram mot fristen, men jeg opplever det som om vi har en god dialog med motparten. Målet er å unngå mekling, men vi forbereder oss selvfølgelig på at også det kan bli resultatet, sier Aas.

 

Relevante lenker:
SL: Lønnsoppgjøret i kommunene
SL: Vil ha felles front mot reallønnsnedgang