Tar ut lærere i streik i Karasjok

Skolenes landsforbund varsler opptrapping av streiken fra skoledagens begynnelse 12. september. 

5. september 2022

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, streikesjef og 2. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

LO-forbundet har per i dag 43 medlemmer i streik i Vestland, og har i dag varslet plassfratredelser for 9 nye medlemmer ved Karasjok skole fra arbeidsdagens begynnelse 12. september. Skolen har elever fra 1.- til 10. trinn.

– Vi velger i denne omgang å ta ut lærere som jobber på ungdomstrinnet. Vi skåner fortsatt elevene på barnetrinnet og barna i barnehager, sier Bodil Gullseth, streikesjef og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Hun viser til at skolene i Finnmark sliter med rekruttering av lærere, og at det er en stor utfordring å rekruttere samiskspråklige lærere.

– Utdanningen for samiske lærere må styrkes, og det må bli mer attraktivt å bli lærer og barnehagelærer. Kvalifiserte samisklærere er en forutsetning for å sikre samiske barn et godt pedagogisk tilbud i barnehagen og i skolen, noe både politikerne og KS må ta tak i, sier Bodil Gullseth.

 – Tilbudet fra KS i årets forhandlinger bidrar ikke til å rekruttere flere lærere, men gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil ha en mindrelønnsutvikling. Våre medlemmer aksepterer ikke at denne utviklingen fortsetter i en tid der den generelle prisstigningen skyter i været, fortsetter hun.

Streikesjefen er daglig i kontakt med medlemmer og tillitsvalgte i klubber, foreninger og fylkeslag over hele landet som står i kø for å streike.

– Vi trapper opp gradvis for å vise alvor. Streikeviljen blant våre medlemmer er kjempestor, sier Bodil Gullseth.

Fra og med 12. september er 52 medlemmer i streik ved disse skolene:

  • Slåtthaug videregående skole (5 medlemmer)
  • Os videregående skole (7)
  • Årstad videregående skole (12)
  • Laksevåg og Bergen maritime videregående skole (7)
  • Austevoll videregående skole (7)
  • Olsvik skole (4)
  • Garnes ungdomsskole (1)
  • Karasjok skole (9)

Relevante lenker
SL: Streike-støtten strømmer inn
SL: Når er det din tur til å streike?
SL: Forbundsstyret: Lærerne må tilbake til staten
SL: Vår holdning til flytting av timer under en streik
SL: Dette gjør du i en streikesituasjon