Forbundsstyret: Lærerne må tilbake til staten

Skolenes landsforbund vil tilbake til staten som forhandlingsmotpart.

29. august 2022

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er i streik. Forbundsleder Mette Johnsen Walker var tirsdag 23. august innom medlemmer i streik ved Slåtthaug videregående skole. (Foto: SL)

Uttalelse vedtatt av forbundsstyret i Skolenes landsforbund, fredag 26. august 2022.

Bondevik II-regjeringa overførte forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunenes interesseorganisasjon, KS, fra 2004. Vedtaket ble gjort uten forhandlinger, drøftinger eller skikkelig informasjon i forkant.

Skolenes landsforbund var, i likhet med de andre organisasjonene, imot overføringen. Vi fryktet lønnsnedgang og nedskjæringer, byråkratisering, senket status og problemer med rekruttering. Alt dette fikk vi dessverre rett i.

Eksperimentet med KS har nå vart lenge nok

Eksperimentet med KS har nå vart lenge nok. Det vil være en stor fordel for ansatte ved norske skoler å forhandle direkte med den som bestemmer lover, forskrifter og det meste av rammeverket rundt hvordan skolen skal være og utvikles. KS blir her bare et unødvendig mellomledd. Et mellomledd hvis fokus er først og fremst å begrense kommunenes utgifter. Det vil selvsagt også være en fordel for fagforbundene å forhandle direkte med den som sitter på pengesekken.

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund ber derfor om at regjeringa omgjør vedtaket om overføring til KS, og plasserer forhandlingsansvaret der det hører hjemme – hos staten.

Relevante lenker
SL: Trapper opp streiken i Vestland
SL: Vår holdning til flytting av timer under en streik
SL: – Kampviljen og humøret er på topp
SL: Dette gjør du i en streikesituasjon

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund var samlet til møte i Oslo torsdag 25.- og fredag 26. august. (Foto: SL)