Vår holdning til flytting av timer under en streik

Skolenes landsforbund får mange henvendelser fra medlemmer når det gjelder flytting/samling av undervisningstimer i en streikesituasjon.

26. august 2022

Runar Nørstad

Illustrasjonsbilde. (Foto: Skolenes landsforbund)

«Skolenes landsforbund mener tiltak som tar sikte på å begrense virkningene av en streik i utgangspunktet er å betrakte som streikebryteri. Å flytte timer på en ikke-streikende lærers timeplan, er et slikt tiltak som har til formål å minimere virkningene av en pågående streik. Vi betrakter dette som streikebryteri,» skriver forbundet i et skriv til KS fredag 26. august.

Under ser du et utdrag fra nyhetsbrevet sendt medlemmene onsdag 24.august:

Hva gjør du om du ikke er i streik, og rektor vil flytte på timene dine?

Dersom andre forbund på din skole er i streik, mens du ennå ikke er tatt ut, vil erfaringsmessig flere rektorer ønske å gjøre endringer på timeplanen slik at driften av skolen går lettere. Skolenes landsforbund mener dette er streikebryteri.

1. Rektor foreslår at du flytter på timer, slik at timeplanen blir bedre for deg og elevene dine:

  • Fortell rektor at Skolenes landsforbund mener at dette er streikebryteri, og at du bare må forholde deg til hva fagforeningen din mener om saken. Gjør det klart at Skolenes landsforbund ikke godtar flytting av timer under noen omstendigheter.
  • Varsle den lokale streikekomiteen for de(t) streikende forbund om ståa, slik at saken blir tatt inn i et avklaringsmøte mellom steikende og arbeidsgiver.
  • Dersom rektor fremdeles vil flytte på timene, må hen beordre deg skriftlig. 

2. Dersom rektor beordrer deg skriftlig:

  • Da må du gjøre slik rektor gir beskjed om. 
  • Ta kontakt med din tillitsvalgte, og send saken til streik@skolenes.no 

Tips! For å unngå ubehagelige situasjoner knyttet til dette, kan det være lurt å understreke at dette er Skolenes landsforbund sin holdning som organisasjon, og at du er instruert i å gjøre det på denne måten. Slik kan du slippe å stå til ansvar som enkeltperson.

Relevante lenker
SL: Trapper opp streiken i Vestland
SL: Dette gjør du i en streikesituasjon
SL: – Kampviljen og humøret er på topp