Når er det din tur til å streike?

Forbundskontoret og fylkesleddene får mange henvendelser fra medlemmer som lurer på når de skal ut i streik. Svarene får du i denne saken. 

29. august 2022

Runar Nørstad

Illustrasjonsbilde. (Foto: Skolenes landsforbund)

Når er det din tur til å streike? Hvorfor går det så sent? Hvorfor vet jeg så lite om jeg blir tatt ut og eventuelt om jeg blir tatt ut, er spørsmål som går igjen.

«Oppskriften» er ganske enkel:

  1. Hos oss er det forbundsstyret som legger den overordnede strategien for streikeuttak.
  2. Når de har sagt sitt, tar forbundskontoret kontakt med de organisasjonsleddene som skal ut i neste fase.
  3. Hovedtillitsvalgt/arbeidsplasstillitsvalgt og fylkesleder får beskjed om at det i et gitt område skal tas ut for eksempel ti medlemmer. Hvor og hvordan uttaket skal være, vurderer de selv.
  4. Medlemmer som har meldt seg inn i Skolenes landsforbund etter 30. april i år, vil ikke stå på våre streikelister.
  5. Innen en tidsfrist skal et forslag sendes tilbake til forbundskontoret. Da skal det være sjekket ut at det ikke står noen på listen noen som for eksempel er ute i permisjon, er sykmeldt eller har endret arbeidssted.
  6. Så går listene litt fram og tilbake ved behov. Når listene er klare, sender vi en blankett til LO for å få godkjenning på streikeuttak.
  7. Minst fire dager før opptrapping, sendes melding om plassfratredelse til Riksmekleren, KS og arbeidsgiver. Til nå har vi sendt varsel en mandag og tatt ut mandagen etter.

Dette arbeidet vil foregå kontinuerlig til konflikten er over, ifølge Bodil Gullseth, streiksjef og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

– Hovedtillitsvalgte eller fylkeslagene vil samarbeide med de lokale tillitsvalgte i forkant av uttak. Vi har som mål å varsle medlemmene som skal tas ut før varsel sendes til Riksmekleren, KS og arbeidsgiver. Det vil si at du skal vite om du skal ut i streik minimum 4-7 dager før du tas ut. Vår strategi for streikeuttak preges av at vi er forberedt på at dette kan bli en langvarig konflikt, sier Gullseth.

Relevante lenker
SL: Forbundsstyret: Lærerne må tilbake til staten
SL: Trapper opp streiken i Vestland
SL: Vår holdning til flytting av timer under en streik
SL: – Kampviljen og humøret er på topp
SL: Dette gjør du i en streikesituasjon