Skolenes landsforbund trapper opp streiken

Skolenes landsforbund tar ut 28 medlemmer i Vestland i streik fra og med 22. august. Dette er i tillegg til de tre medlemmene ved Olsvik barne- og ungdomsskole i Bergen som har streiket siden 8. juni. 

15. august 2022

Runar Nørstad

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, varsler opptrapping av streiken. (Foto: SL)

Forbundsstyret har diskutert streiken og den videre strategien, og mener det er mest hensiktsmessig å la skolenes starte opp før en opptrapping varsles. 22. august er alle skolene i landet i gang.

– Det er naturlig med en opptrapping for å vise alvor. Kampviljen er stor. Vi ser det som en fordel at lærerne får gjennomført sine planleggingsdager og hilst på sine elever, før streiken trappes opp. Planleggingsdagene gir grunnlaget for et godt skoleår, sier Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund. 

SL-podden: Hvorfor er Skolenes landsforbund i streik?

Skolenes landsforbund streiker fordi det ikke var mulig å få til et lønnsløft for alle medlemmene.

– Landets undervisningspersonell har sakket akterut lønnsmessig de siste årene. Tilbudet fra KS i årets forhandlinger gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil ha en mindrelønnsutvikling. Vi aksepterer ikke at denne utviklingen fortsetter i en tid der den generelle prisstigningen skyter i været, sier Johnsen Walker.

– Vårt hovedfokus er på den gruppa som inkluderer yrkesfaglærere. Når det gjelder yrkesfaglærere, har vi et rekrutteringsproblem overalt. Lønna i privat næringsliv er gjerne mye høyere enn det de vil få i videregående skole. Mange er nødt til å gå ned inntil 150.000 kroner i lønn. Det må vi gjøre noe med, fortsetter forbundslederen.

Skolenes landsforbund har varslet plassfratredelser fra arbeidsdagens start 22. august ved disse skolene i Vestland:

  • Slåtthaug videregående skole (fem medlemmer)
  • Os videregående skole (fem medlemmer)
  • Årstad videregående skole (åtte medlemmer)
  • Laksevåg og Bergen maritime videregående skole (fem medlemmer)
  • Austevoll videregående skole (fem medlemmer)

SL-podden: Hvorfor er Skolenes landsforbund i streik?

Relevante lenker
SL: Trapper opp streiken etter skolestart
SL: – Nok er nok! Noen måtte sette ned foten!
SL: – Høy prisvekst bekymrer våre medlemmer
SL: Skolenes landsforbund er i streik 
FriFagbevegelse: Går ut i lærerstreik, som de eneste i landet
FriFagbevegelse: Bare tre lærere tas ut i streik. Her er forklaringen
NRK: Lærerstreiken er i gang – disse tre er de eneste som streiker
SL: 8 ting du kanskje lurer på før 8. juni
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?