– Høy prisvekst bekymrer våre medlemmer  

Nye anslag for forventet prisvekst gjør at flere rammes av reallønnsnedgang, inkludert ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren. – De nye tallene bekymrer oss, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

13. juni 2022

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker er bekymret for medlemmenes økonomi på grunn av den høye prisveksten. (Foto: SL) 

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag fram nye anslag for økonomien i landet. I løpet av 2022 spår SSB en prisvekst på 4,7 prosent. I forkant av lønnsoppgjøret anslo SSB at prisveksten ville bli 3,3 prosent. I tillegg kan den enorme prisveksten føre til at Norges Bank hever rentenivået kraftig.

Ramma fra frontfagsoppgjøret endte på 3,7 prosent.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, er bekymret på medlemmenes vegne.

– Landets undervisningspersonell har sakket akterut lønnsmessig de siste årene. Tilbudet fra KS i årets forhandlinger, på 3,84 prosent, gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil ha en mindrelønnsutvikling, fordi innretningen på oppgjøret rammer våre utdanningsgrupper skjevt. En kraftig økning i prisveksten, slik SSB nå anslår, vil naturligvis gjøre at svært mange har store økonomiske bekymringer foran seg.

Skolenes landsforbund takket nei til Riksmeklerens skisse i hovedoppgjøret, 24. mai, fordi det ikke var mulig å få til et lønnsløft for alle medlemmene. Tre medlemmer av Skolenes landsforbund, ved Olsvik barne- og ungdomsskole i Bergen, har streiket siden 8. juni.

– Prisveksten gjør at vårt krav om reallønnsvekst er enda vanskeligere å innfri, og SSBs nye anslag for 2022 underbygger at det var helt riktig å gå til konflikt. Våre medlemmer har lenge ment at nok er nok, og i Skolenes landsforbund tar vi grasrota på alvor, sier Mette Johnsen Walker. 

Skolenes landsforbund varsler en opptrapping av streiken etter høstens skolestart.

Relevante lenker
SL: Skolenes landsforbund er i streik 
FriFagbevegelse: Cathrine, Margareth og Joakim går ut i lærerstreik, som de eneste i landet
FriFagbevegelse: Bare tre lærere tas ut i streik. Her er forklaringen
NRK: Lærerstreiken er i gang – disse tre er de eneste som streiker
SL: 8 ting du kanskje lurer på før 8. juni
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Enighet i statsoppgjøret