8 ting du kanskje lurer på om streiken

Skolenes landsforbund er i streik. Ved en konflikt, er det alltid mange spørsmål – også fra medlemmene. Her finner du svar på spørsmål som ofte går igjen.

14. august 2022

Runar Nørstad

Tre av våre medlemmer, ved Olsvik barne- og ungdomsskole i Bergen, har streiket siden 8. juni. Fra venstre: Konsulent Margareth Bårtvedt, skolebibliotekar Cathrine Govenius og lærer og klubbleder Joakim Haugen. (Foto: Privat) 

Bodil Gullseth, 2. nestleder og streikesjef i Skolenes landsforbund, svarer på spørsmål fra medlemmene om streiken. 

1. Hvordan utforme et brev til arbeidsgiver om at Skolenes landsforbund er i streik og dermed ikke skal delta i møter etter hovedavtalen?

Du kan for eksempel ta utgangspunkt i følgende tekst: «Fra 8. juni har Skolenes landsforbund medlemmer i streik som følge av at organisasjonen ikke godtok meklingsskissa i hovedtariffoppgjøret i KS 2022. Dette medfører at all kontakt mellom forbundets tillitsvalgte og arbeidsgivere i KS-området opphører fra og med arbeidsdagens start 8. juni og fram til det er kommet til løsning i konflikten. Bakgrunnen for dette, er at hovedavtalens del A er en del av hovedtariffavtalen. Denne vil ikke være gjeldende så lenge vi er i streik. Inntil videre vil all ordinær partskontakt opphøre. Unntak fra dette vil være i forhold til spørsmål om selve streiken og bistand til medlemmer i håndtering av personalsaker.»

Et tillegg i forhold til lokale forhandlinger: «Lokale lønnsforhandlinger er en del av hovedtariffavtalen som vi har brutt i meklingen, og må derfor utsettes til konflikten er over for Skolenes landsforbunds tillitsvalgte.»

2. Hvilke praktiske konsekvenser vil streiken ha for meg som SL-er?

Om du ikke er tillitsvalgt, vil det ha få praktiske konsekvenser for deg. Du skal gå på jobb som vanlig og utføre dine vanlige oppgaver.

3. Hva skjer med ferien for de som er i streik?

Ferie er en opptjent rettighet. Ferien gjennomføres på vanlig måte.

4. Skolenes landsforbund sier at de kommer til å trappe opp streiken til høsten. Jeg skal skifte arbeidssted. Hvordan sikre meg at forbundet vet om de skal ta ut meg i streik eller ikke?

Her er det viktig at du oppdaterer opplysningene om deg på «Min side» på skoleneslandsforbund.no. Vet du allerede før sommeren at viktig informasjon om deg endres, trenger du ikke vente til høsten før du legger det inn.

5. Jeg er ansatt i 70 % stilling, skal jeg eventuelt streike i 100 %?

Streikeuttaket blir på navn og vi har oversikt (gjennom samarbeid med tillitsvalgte) på stillingsstørrelse. Når du sender inn de tre siste lønnsslippene dine, ser vi også stillingsstørrelsen din. Under streiken har vi en forventning om at du stiller opp for forbundet i den stillingsprosenten du har. Det er det lokale tillitsvalgtsapparatet/streikekomiteen som setter opp streikevakter i samarbeid med de streikende.

6. Hvordan jobbes det med opptrapping av streiken?

Hos oss er det forbundsstyret som legger den overordnede strategien for streikeuttak. Når de har sagt sitt, tar forbundskontoret kontakt med de organisasjonsleddene som skal ut i neste fase. Hovedtillitsvalgt/arbeidsplasstillitsvalgt og fylkesleder får beskjed om at det i et gitt område skal tas ut for eksempel 20 medlemmer. Hvor og hvordan uttaket skal være, får de vurdere sjøl. Innen en tidsfrist skal et forslag sendes tilbake til forbundskontoret. Da skal det være sjekket ut at det ikke står noen på listen som for eksempel er ute i permisjon, er sykmeldt eller har endret arbeidssted. Så går listene litt fram og tilbake ved behov. Når listene er klare, sender vi en blankett opp til LO for å få godkjenning på streikeuttak. Minst fire dager før opptrapping, sendes melding om plassfratredelse til Riksmekler, KS og arbeidsgiver.

Arbeidet her vil foregå kontinuerlig fram til konflikten er over.

7. Får jeg hjelp av forbundet om jeg har en personalsak pågående?

De tillitsvalgte, både lokalt og sentralt, jobber fortsatt med personalsaker. Disse er ofte hjemlet i arbeidsmiljøloven. Denne type saker er en av de type oppgaver som det er viktig at den tillitsvalgte fortsatt ivaretar.

8. Hvordan kan jeg som ikke er tatt ut i streik bidra med mitt?

I starten nå er det jo bare et lite mindretall av medlemmene som streiker på vegne av alle oss andre. Disse tar støyten for organisasjonen. Positiv omtale vil alltid være viktig. Informasjonsflyt er alfa og omega under konflikter. Her kan vi alle bidra. Etter hvert vil det nok også bli noen lokale arrangementer – delta og bidra til at disse blir vellykket og synlige.

Saken ble første gang publisert 3. juni 2022. Oppdatert 14. august 2022. 

Relevante lenker
SL: Trapper opp streiken etter skolestart
SL: Varsler streik ved skole i Bergen fra 8. juni
SL: Nyttig å vite om den kommende streiken
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Enighet i statsoppgjøret