Enighet i statsoppgjøret

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren tirsdag.

24. mai 2022

Runar Nørstad

1. nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Skolenes landsforbund i LO Stat. (Foto: Asgeir Kabuba Kjeldstad, SL)

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer, og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas i en pressemelding

– Dette har vært en av de tøffeste rundene jeg har vært med på i min tid som tillitsvalgt. I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet, fortsetter han.

Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen.

1. nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene.

– Godt på overtid landet LO Stat og YS stat en ny hovedtariffavtale. En av de største endringene er et forenklet lønnssystem laget i et partssamarbeid. Systemet skal sikre lønnsutvikling og likelønnshensyn. Vi er svært fornøyde med at oppgjøret er i havn, med reallønnsvekst til hele laget, sier Holthe og Bakkedal. 

Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles, understreker Egil André Aas.

For oss har årets oppgjør i hovedsak handlet om å at alle våre medlemmer i staten, også våre mange langtidsutdannede, skal ha et lønnsløft. Det handler om å løfte hele laget i en tid der økende levekostnader preger hverdagen til folk flest. Det mener vi at vi har klart med dette resultatet, sier han. 

Resultatet innebærer et generelt tillegg til alle. LO Stat er imidlertid skuffet over at 30 prosent av totale midler avsettes til lokale forhandlinger, som de mener bidrar til å svekke likelønn samt ikke er med på å redusere forskjellene. Statens lønnssystem har også vært et forhandlingstema ved årets oppgjør. Målet har vært å finne et bedre lønnssystem, noe LO Stat altså har fått gjennomslag for.

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64: 10.000 kr
  • Ltr. 65-107: 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene.

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten og virksomheter tilknyttet Spekter. Disse forbundene har til sammen nesten 100.000 medlemmer.

Relevante lenker
SL: Kommuneoppgjøret: Skolenes landsforbund vil varsle streik
SL: Brudd i statsoppgjøret