Skolenes landsforbund varsler streik

Skolenes landsforbund har som eneste forbund i LO Kommune sagt nei til meklingsforslaget i lønnsoppgjøret, og varsler streik fra rundt 7. juni.

25. mai 2022

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker har sammen med 2. nestleder Bodil Gullseth representert forbundet i forhandlingssammenslutningen i LO Kommune i årets hovedoppgjør. (Foto: SL)

– Ramma var rett og slett for lav. Store medlemsgrupper ville ikke hentet inn noe av etterslepet i lønn som har utviklet seg over år. Tvert om ville mindrelønnsutviklingen ha fortsatt. Dette kunne vi ikke forsvare overfor våre medlemmer, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Den krevende meklingen i kommuneoppgjøret ble avsluttet tirsdag klokka 13.20, over 13 timer på overtid. 

Siden de andre forbundene i LO Kommune har sagt ja, og Skolenes landsforbund nei til meklingsskissen, er det 14 dagers karantene før en streik kan iverksettes, ifølge regelverket som gjelder for alle hovedsammenslutningene. Varselet om streik gjelder derfor fra cirka 7. juni. 

Skolenes landsforbund har stor forståelse for at LO Kommune har sagt ja til meklingsforslaget i lønnsoppgjøret med KS.

– Vi unner selvfølgelig de andre forbundene i LO Kommune hver krone de har fått, men rammen burde vært litt høyere for at også vi hadde kommet i mål, sier Mette Johnsen Walker.

 – Avgjørelsen om å si nei til meklingsforslaget kom etter grundige diskusjoner i vårt forhandlingsutvalg, understreker hun.

Forbundslederen viser til alle statistikkene som bekrefter at blant annet lærernes lønnsutvikling har sakket akterut de siste årene, og havnet lavere enn resultatet i frontfaget de to foregående oppgjørene.

– Innretningen på oppgjøret gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil henge etter lønnsmessig. Kjøpekraften er til en viss grad sikret, men man makter ikke å ta igjen etterslepet i en tid der prisene på strøm, drivstoff og matvarer skyter i været. Til det er ramma for lav. For oss er det viktig å løfte hele laget. Vårt krav var et lønnsløft for alle, og det var det ikke mulig å få til.

Mette Johnsen Walker har sammen med 2. nestleder Bodil Gullseth representert forbundet i forhandlingssammenslutningen i LO Kommune.

Skolenes landsforbund vil på bakgrunn av det som har skjedd komme med et nytt varsel om streikeuttak innenfor de gitte frister.

De andre forbundene i LO Kommune er: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Creo – forbundet for kunst og kultur, EL og IT Forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF).

Oslo kommune er et eget tariffområde. 

Meklerens forslag LO, YS og Akademikerne 

Relevante lenker
SL: Dette er spillereglene under en konflikt
SL: Spørsmål – og svar – om en eventuell streik
SL: Informasjon om konfliktberedskap
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren

(Publisert 24. mai kl. 13.20)