Varsler streik ved skole i Bergen fra 8. juni

Skolenes landsforbund har sendt endringsvarsel om plassfratredelse til Riksmekleren og KS som rammer én skole i Bergen. En opptrapping kommer over sommeren.

31. mai 2022

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder og streikesjef i Skolenes landsforbund, varsler et svært forsiktig streikeuttak – men antyder opptrapping over sommeren. (Foto: SL)

Fintelling av dager gjør at Skolenes landsforbund tirsdag har varslet uttak av tre medlemmer i Bergen, ved Olsvik barne- og ungdomsskole, fra arbeidsdagens begynnelse 8. juni, opplyser Bodil Gullseth, 2. nestleder og streikesjef i Skolenes landsforbund.

– Det vil si at alle medlemmer i KS-området er i konflikt fra dette tidspunktet. All ordinær partskontakt mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver skal opphøre under en streik, sier Gullseth.

– Unntak for dette er spørsmål om selve streiken og dersom tillitsvalgt bistår medlemmer i personalsaker. Dette vil dessverre føre til at våre tillitsvalgte må få en utsettelse i forhold til gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3 og 5, fortsetter hun.

Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er regulert gjennom arbeidsmiljøloven og går som vanlig.

I en konflikt er det alltid slik at noen få «tar en for laget», forklarer Bodil Gullseth.

– Denne gangen starter vi svært forsiktig, og vil etter hvert legge opp strategien for streikeuttaket. Som vi har sagt i media tidligere, ligger det an til opptrapping først etter sommerferien. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å samarbeide med tillitsvalgte for de andre organisasjonene som sa nei til meklingsforslaget.

Skolenes landsforbund varslet i utgangspunktet plassfratredelse ved fire grunnskoler i Bergen, men avventer altså en eventuell opptrapping til over sommeren.  

– Da kan vi slå til hvor som helst og når som helst – i samarbeid med vårt dyktige tillitsvalgtapparat, sier Bodil Gullseth.

Medlemmene ved Olsvik barne- og ungdomsskole er meget klar til å gå ut i streik før sommerferien. T-skjorter og vester er på plass, og streikeviljen er stor, er rapporten derfra.

Relevante lenker
SL: Nyttig å vite om den kommende streiken
SL: Skolenes landsforbund varsler streik
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Enighet i statsoppgjøret