Enighet i Oslo kommune

Etter mekling mer enn et døgn på overtid, ble det enighet mellom LO Kommune Oslo og Oslo kommune i tariffoppgjøret. – Vi klarte å unngå lokale forhandlinger i årets oppgjør, noe som er en svært viktig seier for oss, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

25. mai 2022

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, har representert fylkeslaget i forhandlingene. (Foto: SL)

Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent og gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune, skriver LO kommune Oslo i en pressemelding.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til tirsdag og har dermed foregått over et døgn på overtid.

Partene er enige om å godta et meklingsresultat som gir alle ansatte minst 18.800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022. Samtidig ble det justert lønnstrinn i rammene lektor og lektor m/opprykk (år 0-5).

Dermed unngår18.388 LO-medlemmer i Oslo kommune å havne i konflikt.

– Det er et godt resultat for våre medlemmer, som sikrer reallønnsvekst for hele laget, sier en godt fornøyd Roger Dehlin, som leder Fagforbundet Oslo og er en del av forhandlingsledelsen i LO Kommune Oslo.

LO Kommune Oslo fikk gjennomslag for at hele lønnsoppgjøret ble fordelt i de sentrale lønnsforhandlingene. Det avsettes dermed ikke midler til lokale forhandlinger i år, til tross for at kommunen ønsket det.

– Det er en stor seier for oss. Vi ønsker ikke lokale forhandlinger. Sentrale oppgjør gir en mer solidarisk profil, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. Han har representert fylkeslaget i forhandlingene.

Vinje fremhever også at Skolenes landsforbund har jobbet for å få partsrettigheter for sine medlemmer i Oslo, og har kommet et lite stykke på vei ved å tilslutte seg eksisterende avtale for lærere.

– Avtalen kan evalueres ved neste korsvei, og gir forbundets lokale klubber mulighet til å påvirke skolenes lokale arbeidstidsavtaler, sier han.

Forhandlingssammenslutningene Akademikerne, Unio og YS-K Oslo har også godtatt meklingsresultatet.

LO Kommune Oslo er forhandlingssammenslutningen av LO forbund i Oslo kommune, og består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Meklingsprotokoll med ny lønnstabell ser du her

Relevante lenker
SL; Skolenes landsforbund vil varsle streik
SL: Enighet i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune