Skolenes landsforbund er i streik

Fra og med onsdag 8. juni, er medlemmer av Skolenes landsforbund ved Olsvik barne- og ungdomsskole i Bergen i streik. – Motivasjonen er på topp, og vi kan holde på lenge, sier lærer Joakim Haugen.

8. juni 2022

Runar Nørstad

Joakim Haugen, lærer og tillitsvalgt ved Olsvik skole, intervjues av NRK P1 Hordaland onsdag morgen. Skolebibliotekar Cathrine Govenius i bakgrunnen. (Foto: SL)

(Se løpeseddel nederst i saken)

Skolenes landsforbund streiker fordi det ikke var mulig å få til et lønnsløft for alle medlemmene.

– Mange av våre medlemmers lønnsutvikling har sakket akterut de siste årene. Tilbudet fra KS gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil ha en mindrelønnsutvikling. Vi aksepterer ikke at denne utviklingen fortsetter i en tid der prisene på strøm, drivstoff og matvarer skyter i været, sier Bodil Gullseth, 2. nestleder og streikesjef i Skolenes landsforbund. 

Opptrapping rundt skolestart

I slutten av mai sendte forbundet endringsvarsel om plassfratredelse til Riksmekleren og KS som rammer én skole i Bergen. En opptrapping av streiken kommer først over sommeren. Fintelling av dager gjør at Skolenes landsforbund har varslet uttak av tre medlemmer i Bergen, ved Olsvik barne- og ungdomsskole, fra arbeidsdagens begynnelse onsdag 8. juni.

I en konflikt er det alltid slik at noen få «tar en for laget», forklarer Bodil Gullseth.

– Denne gangen starter vi svært forsiktig, og vil etter hvert legge opp strategien for streikeuttaket. Som vi har sagt i media tidligere, ligger det an til opptrapping først etter sommerferien – trolig rundt skolestart. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å samarbeide med tillitsvalgte for de andre organisasjonene som sa nei til meklingsforslaget.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

I STREIK: Dette er medlemmene som er i streik, ved Olsvik skole i Bergen: Konsulent Margareth Bårtvedt (t.v.), skolebibliotekar Cathrine Govenius og lærer og klubbleder Joakim Haugen. (Foto: SL)

– Arrogant holdning fra KS

De tre medlemmene ved Olsvik barne- og ungdomsskole er meget klare til å gå ut i streik før sommerferien. Onsdag morgen var de på plass foran skolen, ikledd streike-t-skjorter og vester, streikebanner og løpesedler som forklarer hvorfor Skolenes landsforbund er i streik.

Ifølge Joakim Haugen, lærer ved skolen og tillitsvalgt i Skolenes landsforbund, er streikeviljen stor.

– Motivasjonen er på topp! Vi er en god gjeng, gode venner, som vil ha det kjempehyggelig i denne perioden hvor vi er tre eneste streikende i Norge, sier han til NRK P1 Hordaland.

– Hvilke forhåpninger har du til streiken?

– Vi kan ikke stå å se på KS sin arrogante holdning når det kommer til lønnsutvikling. Den har sakket akterut de siste årene, og jeg er lei av å stå med lua i hånda og be etter smuler – og igjen måtte stille meg bakerst i køen, sier Joakim Haugen som til daglig underviser en gjeng med 8. klassinger ved Olsvik skole.

Rammer medlemmer i hele KS-området

Skolenes landsforbund varslet i utgangspunktet plassfratredelse ved fire grunnskoler i Bergen, men avventer altså en eventuell opptrapping til over sommeren. 

– Da kan vi slå til hvor som helst og når som helst – i samarbeid med vårt dyktige tillitsvalgtapparat, sier Bodil Gullseth.

Alle medlemmer i Skolenes landsforbund i KS-området er i konflikt fra 8. juni. All ordinær partskontakt mellom tillitsvalgt og arbeidsgiver skal opphøre under en streik.

Spørsmål om streiken

Skolenes landsforbund får inn mange spørsmål om streiken, blant annet disse:

Hvorfor streiker lærerne når det er ferie?

Dette henger sammen med tidspunktet for når det er hovedtariffoppgjør i offentlig sektor, hvor forhandlingsfristen er satt til 30. april og meklingsfristen rundt 24. mai. I de tilfeller der forhandlingssammenslutningen har anbefalt meklingsforslaget, men enkeltforbund sier nei, er tidligste iverksettingstidspunkt for streik 14 dager senere – slik som nå er tilfelle for Skolenes landsforbund. Det betyr at vi etter spillereglene ikke har anledning til å streike før om lag 7. juni (streiken begynte 8. juni). Da er sommeren like rundt hjørnet. Streik er et lovlig virkemiddel i forbindelse med tariffoppgjøret, men vi må holde oss til regelverk for iverksetting og gjennomføring av streik.

Hvordan forholder vi oss til konflikten som vi nå er i? 

I det øyeblikk Skolenes landsforbund starter streiken, er hele organisasjonen i konflikt i KS-området. Det vil si at all kontakt mellom Skolenes landsforbund sine tillitsvalgte og arbeidsgivere på alle nivåer i KS opphører. Dette uansett om det ikke er streikeuttak i din kommune/fylkeskommune. Hovedtariffavtalen som vi har vært i forhandlinger om nå, er en del av hovedavtalen. Det er hovedavtalen som regulerer samhandlingen mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver. Som hovedregel kan man si at det fram til løsning på konflikten, kun skal være kontakt omkring saker som angår streiken eller saker knyttet til arbeidsmiljøet.  Vi råder våre tillitsvalgte til å samarbeide med de andre organisasjonene.  

Relevante lenker
FriFagbevegelse: Cathrine, Margareth og Joakim går ut i lærerstreik, som de eneste i landet
FriFagbevegelse: Bare tre lærere tas ut i streik. Her er forklaringen
NRK: Lærerstreiken er i gang – disse tre er de eneste som streiker
SL: 8 ting du kanskje lurer på før 8. juni
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Enighet i statsoppgjøret

Dette er løpeseddelen som deles ut i Bergen