– Nok er nok! Noen måtte sette ned foten!

Onsdagens fanemarkering i Bergen, til støtte for streiken, samlet en «god del» tilhørere. Appellantene gikk hardt ut mot KS, som de mener har servert undervisningsansatte reallønnsnedgang – nok en gang.

15. juni 2022

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund, holder appell på Torgallmenningen i Bergen. (Foto: Joakim Haugen/SL)

En rekke faner, blant annet fra Fagforbundet, Handel og Kontor og Utdanningsforbundet, var å se på Torgallmenningen i Bergen onsdag klokken 11.30.

Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund, holdt appell og trakk spesielt fram utfordringene yrkesfagene står overfor.

– En elektriker med fagbrev og 3-årig yrkesfaglærutdanning, med 16 års ansiennitet, tjener mindre i skolen enn hva han gjør med fagbrev i yrket sitt. Politikerne snakker om et yrkesfagløft, men vi ser ikke så mye til det i skolevesenet, sa Holthe.

Han refset også KS for at de har fjernet muligheten for uttelling på ekstra fagbrev som yrkesfaglær.

– Dette holder ikke! Gi yrkesfaglærere med bred kompetanse ekstra betalt! Skal vi ha gode yrkesfaglærere, må disse prioriteres i et lønnsoppgjør, fortsatte Holthe som også understreket at Skolenes landsforbund streiker fordi det ikke var mulig å få til et lønnsløft for alle medlemmene.

– Tilbudet fra KS gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil ha en mindrelønnsutvikling! Nok er nok! Noen måtte sette ned foten! 

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

LO i Bergen og Omland sto som arrangør for fanemarkeringen i Bergen onsdag. (Foto: Joakim Haugen/SL)

8. juni tok Skolenes landsforbund ut tre medlemmer i streik, alle ansatt ved Olsvik barne- og ungdomsskole i Bergen. Lærer og klubbleder Joakim Haugen er en av dem. Også han holdt appell på Torgallmenningen, som gjengis i sin helhet her:

«Du trenger en landsby for å oppdra et barn og i landsbyens skole må forholdene ligge til rette for at alle barn kan lykkes.

Du trenger miljøarbeideren, som passer litt ekstra på de som trenger det. Du trenger konsulenten på kontoret, som både kan gi et plaster til de som har falt og slått hull på kneet i skolegården, og trøste rektor, om hen har en dårlig dag.

Du trenger bibliotekaren som kan spre leseglede, både til hun som fortsatt digger hestebøker, og han som en gang gjorde det.

Du trenger helsesykepleieren som barnet kan snakke med om det har det vondt, vedlikeholdsteknikeren som gjerne tar imot en handyman i fjerde time norsk mandag, og du trenger renholderen som smiler og sier hei i gangen.

Du trenger også lærere.

Du trenger folk som Øystein, som etter over tretti år i arbeid som CNC-operatør går ned 150 000 i lønn for å bli yrkesfaglærer på Slåtthaug. Da er det nok mer motivasjon enn de derre «lange lærerferiene» som ligger bak.

Du trenger et godt team rundt elevene og et kompetent team koster penger. Når det er et økende antall ukvalifiserte og ufaglærte i norske skoler, bør alarmene ringe.

Jeg kunne stått og messet om reallønnsnedgang til jeg ble grønn, men jeg avslutter med å si: KS, nå er det nok. Takk for meg.»

Lærer og klubbleder Joakim Haugen ved Olsvik skole holdt appell på Torgallmenningen i Bergen onsdag. (Foto: Margareth Bårtvedt/SL)

Også Utdanningsforbundets leder i Bergen, Bente Myrtveit, holdt appell.

Relevante lenker
SL: – Høy prisvekst bekymrer våre medlemmer
SL: Skolenes landsforbund er i streik 
FriFagbevegelse: Cathrine, Margareth og Joakim går ut i lærerstreik, som de eneste i landet
FriFagbevegelse: Bare tre lærere tas ut i streik. Her er forklaringen
NRK: Lærerstreiken er i gang – disse tre er de eneste som streiker
SL: 8 ting du kanskje lurer på før 8. juni
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Enighet i statsoppgjøret