Sanner sjarmerte Skolenes landsforbund

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner avslørte at han er en sterk tilhenger av metodefrihet i skolen, da han gjestet Skolenes landsforbund torsdag. Slikt blir det…

1. november 2018

Runar Nørstad

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner avslørte at han er en sterk tilhenger av metodefrihet i skolen, da han gjestet Skolenes landsforbund torsdag. Slikt blir det applaus av.

Landsstyret i Skolenes landsforbund er samlet til møte på Sørmarka. Torsdag morgen innledet kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) om ståa i norsk skolepolitikk. Statsråden startet med å rose lærerne i Skolenes landsforbund.

– Tusen takk for den viktige jobben dere gjør som lærere hver dag. Dere bidrar til utviklingen av skolepolitikken, både nasjonalt og lokalt.

Høyre-statsråden understreket også at han stortrives i jobben sin.

– Jeg har nå hatt gleden av å være kunnskapsminister i nesten ti måneder, og jeg har tenkt å fortsette i mange år framover. Jeg kan rett og slett ikke tenke meg en viktigere statsrådspost enn å være kunnskapsminister.

Tilhenger av metodefrihet

En svært engasjert Jan Tore Sanner holdt en sedvanlig, men god innledning om norsk skolepolitikk, sett fra regjeringens side basert på det som er nedfelt i Jeløya-plattformen. At Skolenes landsforbund og regjeringen er uenige om mye, blant annet kravene for å komme inn på lærerutdanningen, er ikke noe nytt. Det samme gjelder synet på obligatorisk master og kompetansekravene med tilbakevirkende kraft. Statsråden hadde således ikke med seg noen store nyheter til Sørmarka, men talte varmt for metodefrihet i skolen.

– Noen av dere har kanskje fått med dere diskusjonen om vi skal ha en time fysisk aktivitet eller ikke.  Jeg er for fysisk aktivitet, men jeg er veldig imot at vi i staten skal sitte og detaljstyre hvordan dette skal være ute i skolene. Det blir litt krevende når jeg får ett stortingsvedtak om at Stortinget ber regjeringen sikre metodefrihet, og så får jeg ett vedtak hvor det står at det skal være en time fysisk aktivitet innenfor dagens fag. Det er liksom ikke mulig, men vi kan få til god veiledning, deling og praksis. Vi skal uansett ikke styre metodene i klasseværelsene, sa Sanner og høstet applaus fra landsstyret.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) på talerstolen på Sørmarka. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund har nedfelt i sitt prinsipp- og handlingsprogram at forbundet på alle nivå skal arbeide for å vinne fram med at all opplæring skal være basert på et bredt kunnskapssyn og sikre alle lik tilgang til utdanning. Dette skal skje ved at lærerne må ha myndighet til å avgjøre valg av metoder i opplæringen.

– Ikke enige om alt

Jan Tore Sanner understreket at hovedmålet med skolen er å bidra til at alle barn og unge får en god start på livet.

– Barn og unge skal møte en skole hvor de trives, hvor de mestrer og lærer – slik at de kan gå ut i jobb eller til videre utdanning. Selv om man er enige om hovedmålene, er det viktig at det er debatt om utviklingen av skolepolitikken. Der skal meninger brytes, både nasjonalt og lokalt. Det ikke alltid slik at Skolenes landsforbund og regjeringen er enige om alt i skolepolitikken. Og sånn skal det være. Det skal være debatt om skolepolitikk, gjentok Sanner.

Fikk mye ros

Flere av medlemmene i landsstyret ga Jan Tore Sanner ros for sitt virke som kunnskapsminister. Også forbundsleder Anne Finborud er fornøyd med Sanners opptreden så langt:

– Jeg er stolt av landsstyret som stilte gode, engasjerte spørsmål om forhold på arbeidsplassen i undervisningssituasjon. Jeg er så glad for at Sanner fikk så mye positiv respons på sin rolle som statsråd. Jeg satt og tenkte at vi har så mye felles, at nå er det saklig grunnlag for at Sanner utnevner en statssekretær fra den rødgrønne siden i norsk politikk. Hadde ikke det vært kult!

Relevante lenker
SL: Ber Sanner avvikle ordningen med lærerspesialister
SL: – Bruk lærerspesialist-penger på tidlig innsats
SL: – Rett til skolegang etter asylavslag
SL: Har nyutdannede lærere ingen verdi?
SL: – Tilfreds med lærernorm fra skolestart

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

– Vi skal ikke styre metodene i klasseværelsene, sa statsråd Jan Tore Sanner og høstet applaus fra landsstyret. (Foto: SL)