– Rett til skolegang etter asylavslag

– Retten til videregående opplæring for ungdom med endelig avslag på asylsøknaden bør lovfestes, sa forbundssekretær Bodil Gullseth i en høring på Stortinget torsdag….

18. oktober 2018

Runar Nørstad

– Retten til videregående opplæring for ungdom med endelig avslag på asylsøknaden bør lovfestes, sa forbundssekretær Bodil Gullseth i en høring på Stortinget torsdag.

SV-representantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård fremmet i mai i år et representantforslag i Stortinget om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad. 

Torsdag ble det arrangert åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om forslaget som er fremmet i Dokument 8:223 S (2017-2018), som skal behandles i Stortinget 13. november 2018 (foreløpig dato).

Forbundssekretær Bodil Gullseth representerte Skolenes landsforbund (SL) i høringen, som er avgitt i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO).

Vanskelig livssituasjon

– Skolenes landsforbund og Fellesorganisasjonen støtter forslag om lovendring som tar sikte på å gi ungdom med endelig avslått asylsøknad rettigheter til videregående opplæring. Vårt standpunkt er basert både på den vanskelige livssituasjonen til de ungdommene det gjelder og på samfunnspolitiske og allmenne interesser, sa Gullseth i høringen.

– Det er snakk om en liten gruppe sårbare mennesker. For oss er det kjempeviktig å støtte forslaget som er fremmet, understreket hun.

«I dag befinner det seg mange unge flyktninger på asylmottak som har fått endelig avslag på sin asylsøknad. Noen er blitt vurdert som ureturnerbare, og andre frykter for sine liv om de reiser tilbake til sine hjemland. På tross av det endelige avslaget, kan de altså likevel komme til å oppholde seg i Norge i mange år framover. Men med en gang avslaget er gitt, blir de av myndighetene fratatt mulighetene til å skaffe seg lovlig arbeid og sin rett til å ta videregående opplæring. Livet deres blir fullstendig satt på vent, og de lever i et ekstremt utenforskap», skriver SL og FO i sitt høringssvar.

Barnekonvensjonen

Bodil Gullseth understreket i høringen at alle barn i Norge har rett til utdanning i grunnskolen.

– Å avskjære barn i alderen 16-18 år, som oppholder seg i Norge, fra videregående opplæring, innebærer en forskjellbehandling og kan ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere tolkes å være i strid med barnekonvensjonen. Dette bidrar også til å gjøre situasjon for det enkelte barn eller ungdom enda vanskeligere.

– Vi vet at det for mange av disse ungdommene med endelig avslag kan det ta lang tid før de kan sendes ut. Det innebærer at de kan bli gående i måneder og år uten et skikkelig utdanningstilbud og uten å ha noe meningsfullt å fylle tiden sin med. Det mener vi er svært skadelig for det enkelte ungdom. Retten til videregående opplæring for ungdom med endelig avslag på asylsøknad bør lovfestes, sa forbundssekretær Bodil Gullseth.

Relevante lenker
SL: – Skal ha rett til skolegang etter asylavslag

Skolenes landsforbund på Facebook!